Insamlings- och administrationskostnader

Eftersom vår målsättning är att Rädda Barnen ska växa har vi under året gjort investeringar i insamlingsverksamheten. Vi har också behövt förbättra vissa administrativa förutsättningar. Detta medför att insamlings- och administrationskostnaderna har ökat under 2018.

Insamling:

97,3 (76,9) mkr +27 %

Administration:

49,7 (48,4) mkr + 3 %

Då ambitionen är att Rädda Barnens verksamhet ska fortsätta växa kommer även insamlings- och administrations-kostnaderna att fortsätta öka. I synnerhet gäller detta under strategiperiodens första två år då organisationen har skapat förutsättningar för det nya arbetssättet. Vi har investerat för framtida intäkter.

Insamling och administration står för ca 11 procent av Rädda Barnens totala kostnader, det är en ökning jämfört med föregående år. Anledningen till kostnadsökningen är främst en investering i en digitaliserad insamling samt att Rädda Barnens huvudkontor har flyttat under 2018.

Rädda Barnens ambition är att administrationskostnaderna ska hållas på en rimlig nivå jämfört med ändamålskostnaderna. Vi ska säkerställa att organisationen lever upp till interna och externa regler, riktlinjer och krav på en god intern kontroll och rapportering.