Medlemskostnader

22,4 (22,9) mkr – 2 %

Intäkterna från medlemsavgifterna om 10,8 mkr används för att driva föreningen Rädda Barnen. En stor del av medlen, ca 3,8 mkr, går till lokalföreningarna och distrikten. Rädda Barnens Ungdomsförbund får genom ett treårigt avtal ca 1,2 mkr. Resterande del av intäkterna, ca 5,7 mkr samt ytterligare ca 11,6 mkr, går till kostnader för riksstyrelsen, Riksmötet, verksamhetskonferensen, samt för att delfinansiera tjänster såsom generalsekreterare, chef på generalsekretariatet, styrelse- och medlemssamordnare, medlemskommunikatörer samt för kostnader att stötta medlemsrörelsen. Totala kostnader för medlemsrörelsen uppgår till 22,4 mkr vilket är en minskning med ca 3 % från föregående år.