Här har vi bedrivit verksamhet i Sverige

Rädda Barnen har bedrivit verksamhet för barn i migration, i socioekonomisk utsatthet och barn utsatta för våld. Totalt har vi nått ca 50 000 barn med vår direkta verksamhet.

Sverige

I socioekonomiskt utsatta områden har vi träffat barn regelbundet i forum, skapat mötesplatser i stadsdelen och bidragit till en stärkt tillit till samhällsservice.

Vi har stöttat unga som kommit ensamma till Sverige, både psykosocialt och med basala behov såsom mat och boende. Vi nådde ca 3 500 unga som levde under otrygga förhållanden eller i hemlöshet.

Barn utsatta för trauma har fått psykologisk behandling och vi har föreläst och utbildat tusentals vuxna i traumamedveten omsorg. Vi har också nått över 9 000 skolbarn i vårt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.