Effektrapport

När Rädda Barnen agerar i konflikt- och katastrofsituationer handlar det ofta om att möta de mest akuta behoven vilket innebär att resultaten snabbt blir tydliga. Men Rädda Barnen arbetar också för långsiktiga och bestående förändringar.

Rädda Barnens arbete

Rädda Barnen är en världsomspännande rörelse med hundra års erfarenhet av att stärka barns rättigheter. Vi arbetar både med akut humanitär hjälp och med långsiktigt förändringsarbete.