I konflikt och katastrof

När krig och katastrofer slår vardagen i spillror är det alltid barnen som drabbas hårdast.

Katastrofhjälp i de värsta kriserna

Under 2018 har internationella Rädda Barnen utfört 113 humanitära insatser i 58 länder för att rädda liv, lindra nöd och upprätta värdighet hos dem som drabbas. Över 12 miljoner människor, varav sju miljoner barn, har nåtts av hjälpinsatserna.

De mest prioriterade katastrofinsatserna 2018

Det pågår många akuta katastrofer världen över. Därför behöver vi prioritera våra resurser dit behoven är som störst och där vi kan göra störst skillnad för barnen och deras familjer. Det gör vi genom att kategorisera katastrofer på en skala från ett till fyra, där kategori ett avser de mest akuta kriserna. Kategoriseringen görs utifrån en rad kriterier som till exempel omfattning, dess natur, antal drabbade och hur stor skillnad Rädda Barnens insats kan göra för barnen. Under 2018 har Rädda Barnen kategoriserat fyra katastrofer till kategori ett: kriget i Syrien, kriget i Jemen, hungersnöden i Etiopen samt flyktingkrisen i Bangladesh ditt rohingyer flytt från våld och förföljelse i Myanmar. Svenska Rädda Barnen har därför fokuserat mycket av vårt humanitära arbete till dessa katastrofer.

Humanitärt arbete

I humanitära situationer ger insatsen många gånger omedelbar effekt, ex. mat, vatten och sjukvård. Vårt arbete för barns trygghet i konflikt och katastrof beskrivs närmare i grafiken med barnet i centrum.

1. Vi arbetar för att barnens behov och rättigheter tillgodoses och att de snabbt återförenas med sina föräldrar. För de barn som förlorat sina föräldrar försöker vi hitta släktingar eller lämpliga fosterfamiljer. Vårt sökande efter familjen kan ta lång tid. Under tiden ser vi till att de har någonstans att bo och att de blir väl omhändertagna. Vi följer upp de barn som återförenats med sin familj för att försäkra oss om att de mår bra.

2. Vi arbetar tillsammans med lokalsamhället för att förebygga att barn rekryteras till väpnade grupper. Barn som har lyckats fly eller släppts fria från väpnade grupper erbjuds psykosocialt stöd, utbildning eller rehabilitering. Vi söker också efter barnets familj eller för en dialog med dem om familjen inte vill att barnet ska återvända.

3. I katastrofer och konflikter är risken stor att barn utsätts för sexuellt våld och övergrepp, utnyttjas och tvingas in i äktenskap. Vi arbetar tillsammans med lokalsamhället för att öka medvetenheten om de svåra konsekvenser detta ger i barnens liv. Vi hjälper dem som har överlevt sexuellt våld, skyddar dem från att drabbas igen och ser till att de får medicinskt och psykosocialt stöd. Vi arbetar också för att förebygga stigmatiseringen av barn som överlevt sexuellt våld.

4. Vi erbjuder psykosocialt stöd genom flera olika metoder. I våra barnvänliga platser kan barn återhämta sig i strukturerade gruppaktiviteter. De kan leka och prata om vad de upplevt, både med trygga vuxna och med andra barn som är i samma situation. Barn med särskilda behov eller som varit utsatta för trauma eller våld erbjuds stöd via Rädda Barnens program eller så hänvisas de till relevant hjälpinstans.

5. Vi stöder de barnskyddssystem som redan finns i lokalsamhället. Vi stöttar civilsamhället, inklusive barn- och ungdomsgrupper, och offentlig sektor för att de ska ha kapacitet att kunna arbeta förebyggande och reagera på risker och händelser. Genom vårt arbete kan vi erbjuda direkt stöd i våra program, men också hänvisa till andra aktörer med t ex relevant medicinsk, juridisk eller psykosocialkompetens.

*Barn som är omhändertagna av någon annan än deras vårdnadshavare