Genom lokala krafter når vi barnen i Syrien

Kriget i Syrien har pågått i åtta år och på många håll är situationen värre än någonsin. Det har skett stora föränd­ringar i landet under det senaste året, men fortfarande är 11,7 miljoner människor - inklusive 5 miljoner barn – i stort behov av humanitär hjälp.

Tiotusentals barn har dött eller skadats allvarligt i brutala attacker och många fler lider av traumarelaterade symptom och svårigheter efter att tvingats fly från sina hem flera gånger om. Hälften av Syriens barn har vuxit upp med krig som enda verklighet.

Eftersom många internationella organisationer - som Rädda Barnen - inte kommer in i alla delar av Syrien, arbetar vi tillsammans med lokala partnerorganisationer för att nå barn och familjer som lever i de konfliktdrabbade områdena i landet och i flyktingläger i omkringliggande länder. Organisationerna består ofta av sjukvårdspersonal, läkare, jurister och lärare som gått samman för att bistå barn och deras lokalsamhällen. Sedan kriget startade har vi tillsammans nått 2 miljoner barn med livsavgörande hjälp som till exempel mat, sjukvård och psykosocialt stöd. Vi gör allt som krävs för att nå barnen som behöver oss mest och därför utvecklar och anpassar vi hela tiden våra insatser efter hur situationen förändras.

Programmet RISE, som drivs med stöd av IKEA Foundation, använder innovativa lösningar för att nå de lokala organisationerna och stärka deras kapacitet att arbeta för barns trygghet och skydd. Detta sker genom e-utbildningar, webbseminarier, virtuell helpdesk och andra tekniska lösningar samt mindre ekonomiska bidrag till egen verksamhet.

Vi har utvecklat digitala metoder och utbildningsprogram som varit väldigt framgångsrika och uppskattade av organisationerna. Vi försöker skräddarsy stödet så långt det går och arbetar mycket med mentorskap: att finnas där i andra änden av telefonlinjen och guida igenom alla aspekter av att arbeta med barns trygghet och skydd. Barnen är verkligen de stora offren i Syrienkrisen, och det här programmet har stärkt många organisationer i sitt arbete med att skydda barn, det som vi är experter på. På så vis har vi kunnat komplettera varandra.

Både akut hjälp och återuppbyggnad

Vårt arbete i Syrien handlar både om att bidra till de syriska organisationernas kunskapsutveckling och resurser för att möta det enorma behovet av akut humanitär hjälp, och att stötta det långsiktiga arbetet med att bygga ett starkt civilsamhälle inifrån. Organisationerna arbetar bland annat mot barnarbete, med familjeåterförening och integrering och rehabilitering av barn och unga som vuxit upp i radikala grupper.

Det är viktigt att de här organisationerna blir mer självständiga, till exempel från internationella organisationer som oss själva. Vi lägger stort värde i att stärka dem som civilsamhällesaktörer så att de på sikt själva kan stå upp för barns rättigheter i Syrien och i grannländerna.

Rädda Barnen samarbetar även med civilsamhällsorganisationer i Libanon och Syrien, för att stärka pojkar och flickor i tonåren som drabbats av krisen i Syrien. Programmet stöttar ungdomar att hitta olika sätt att själva påverka sin situation. Vi vägleder dessutom familjer och närområden i hur de kan skydda ungdomarna från våld och exploatering, bland annat genom att värdesätta och respektera ungdomarnas rättigheter och ge dem tillgång till utbildning.

Programmet finansieras av Sida och bygger på Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen som innefattar grannländer till Syrien.


Många barn bidrar med sina berättelser i rapporten. Vi har i flera fall valt att inte presentera dem med deras riktiga namn, för att skydda barnet. Vi markerar dessa namn med en asterisk*.