Jemen – världens största humanitära kris

Ett krig pågår i Jemen mellan regim och rebeller, med stormakter på båda sidor. Men de flesta av krigets offer är barn, som dör av hunger och sjukdomar. Rädda Barnen är den största organisationen på plats i landet och vi nådde över en miljon barn under året. Men behoven är fortsatt skriande.

Situationen i Jemen trappades upp under 2018 och beskrivs nu av FN som världens största humanitära kris.[1] Alan Frisk arbetar med humanitärt stöd på Rädda Barnen och var nyligen i Jemen tillsammans med kollegan Johan Mellström för att följa upp våra insatser.

Jag har jobbat med humanitära frågor i cirka tjugo år och har aldrig varit med om en kris som drabbar så många barn. Fem miljoner barn. Det är ofattbart.

Rädda Barnen ger akut hjälp

Han berättar om vad som händer med barnen. De dör långsamt, av sjukdomarna som följer av svält och krig. Av difteri, malaria och kolera. Det finns inget rent vatten vilket gör att barnen drabbas dubbelt när de får kolera; de får för lite näring och vätska, och kan inte behålla det lilla de får i sig.

Alan Frisk och Johan Mellström besökte ett sjukhus uppe i bergen där läkarnas lön och materiel finansieras genom Rädda Barnen.

Vi träffade Ali* en liten ettårig pojke. Ali* var akut undernärd, med en stor uppblåst mage. Han var så svag, orkade inte ens gråta. Man hörde hans tunga andning. Läkaren mätte hans arm och gav honom små påsar med nötkräm som stoppar svältprocessen, säger Johan Mellström.

Ali* får hjälp av personal på en av de kliniker i Jemen som Rädda Barnen stödjer. Ali är ett fingerat namn för att skydda barnet.

Ali* led av kronisk svält och hade varit på sjukhuset nio gånger redan. Läkarna bedömde att han kommer att överleva eftersom de har kunnat följa upp hans tillstånd. Men Johan berättar att när de träffade Ali* i den lilla sjukhussalen så stod ett sextiotal andra människor runt omkring som också behövde hjälp.

Rädda Barnen stödjer 167 hälsocentraler och 23 sjukhus i landet. Men de är överfulla. Folk går i timmar för att ta sig hit. Den här krisen har ännu inte nått sin topp. Vi måste försöka öka våra insatser 2019, säger Johan Mellström.

Barnvänliga platser för barns utveckling

Barnen måste få sina akuta behov tillgodosedda för att överleva, men de behöver också leva och utvecklas. Deras enda barndom pågår just nu. 129 000 barn har registrerats på Rädda Barnens barnvänliga platser i Jemen sedan vi påbörjade insatserna 2017.

När jag kom in på den barnvänliga platsen kände jag äntligen hopp i all denna fasa. Man möts av ungdomar som snackar med varandra och sjunger tillsammans. Små barn som leker med lego.

Han fortsätter att berätta om de barnvänliga platserna. Aktiviteterna handlar om lek och skapande och där finns trygga vuxna som jobbar för barnens psykosociala hälsa, till exempel med traumabehandling. De barn som behöver en specialiserad omsorg slussas vidare till rätt aktörer.

Vi screenar grupperna för att hitta de barn som behöver särskilt stöd, det kan till exempel handla om barn som är våldsutsatta eller som inte har någon vårdnadshavare, då ser vi till så att barnets situation säkras.
Barnvänlig plats i Jemen. Barnen leker med lego.

Rädda Barnen arbetar även med föräldrarna i anslutning till de barnvänliga platserna. Föräldraskapet är alltid en utma­ning men i krig och katastrof är det kanske extra svårt att vara en balanserad förälder. Vi leder samtalsgrupper för föräldrar med fokus på barns rätt till en uppfostran utan våld.

Snabbt svar på situationen och en stark organisation i landet

Svenska Rädda Barnen har varit mycket pådrivande i att stärka insatserna till Jemen i tid. Vi har en metod för att utvärdera våra insatser i realtid för att hela tiden ge rätt stöd i rätt omfattning. Vi såg tidigt under året att denna katastrof höll på att växa till den största i modern tid, så vi uppmanade våra givare att bidra snabbt för att kunna rädda barns liv. Ett bra gensvar ledde till att vi snabbt kunde skala upp våra insatser. Vi har en lång erfarenhet av att verka i landet. Svenska Rädda Barnen startade vårt första utlandskontor i Jemen 1963.

Jag upplevde att vi bemöttes med ett stort förtroende av både myndigheter och andra ledare. Vi har gjort nytta länge i Jemen och vi har goda förutsättningar att skala upp våra insatser, om givarna ger oss de förutsättningarna.

Många barn bidrar med sina berättelser i rapporten. Vi har i flera fall valt att inte presentera dem med deras riktiga namn, för att skydda barnet. Vi markerar dessa namn med en asterisk*.