Barn påverkar genom barnparlament

Barn och unga har rätt till inflytande över beslut som påverkar deras liv. Rädda Barnen uppmuntrar barn och unga att organisera sig och vara med i beslutsprocesser som påverkar dem och som kan bidra till en samhällsutveckling.

Ett sätt att påverka är genom så kallade barnparlament. Rädda Barnen stöttar barnparlament i många länder, exempelvis i Jemen och i Kosovo.

Unga ledare ger hopp om Jemens framtid

Kriget i Jemen gjorde att situationen i landet var världens mest omfattande humanitära katastrof 2018. Men det finns hoppingivande krafter för Jemens framtid. Jemens barnparlament, som grundades år 2000, är ett välfungerade rådgivande organ som består av 70 unga ledamöter från olika provinser. 43 procent är flickor. Olika etniciteter och barn med funktionsnedsättning är representerade. Parlamentet är rådgivande till FN, frivilligorganisationer och landets politiker. Plattformen för parlamentet drivs av Rädda Barnens partner och finansieras till stor del av svenska Rädda Barnen genom Sida.

Barnen sätter press på makthavarna och ser till att åtaganden följs. Barnparlamentet är ett föredöme internationellt. Rädda Barnens medarbetare träffade under året 14 barn från parlamentet, barnen frågade ut oss om vad vi gör för att förbättra situationen för barnen i Jemen.

De var så modiga och duktiga på att föra fram sina ståndpunkter. De här barnen är hoppet, de är framtidens ledare. Och de påverkar redan nu sitt lands vägval.

Barns deltagande ökar i Kosovo

I Kosovo har Rädda Barnen bidragit till att marginaliserade ungdomar börjat organisera sig för att påverka sin situation och bidra till strukturella förändringar, både på lokal och nationell nivå. Antalet barnledda grupper har kontinuerligt ökat under de senaste åren. Under 2018 fanns grupper i åtta kommuner och alla var erkända och stöttade av de kommunala förvaltningarna. Metoden kommer att användas i fler kommuner.

Vårt viktigaste resultat är ungdomarnas självständighet, att de nu organiserar sig och deltar i demokratiska sammanhang på egna initiativ.

På nationell nivå har samarbetet institutionaliserats mellan de barnledda grupperna och Ombudsmannen. Barns deltagande har också lyfts som ett mål i den nationella strategin och handlingsplanen för barn rättigheter 2019-2022.