Barns rättigheter och företag

Rädda Barnen har en unik förmåga att stötta företag i sitt hållbarhetsarbete, med utgångspunkt i barns rättigheter.

Sedan 2009 har Rädda Barnens konsultbolag Save the Children Centre for Child Rights and Business stöttat företag att förstå sin påverkan genom att analysera affärsverksamheten och vad som kan göras från ett lednings- och ägarperspektiv på huvudkontor och i leverantörsled och fabriker. Vi arbetar till exempel för att förhindra barnarbete, utveckla säkra produkter som stöder barns utveckling, driva unga anställdas rätt till ett anständigt arbete och att arbetande föräldrar ska ha möjlighet att ta hand om sina barn.

I vårt arbete tillsammans med IKEA har vi t.ex. genomfört en policygenomgång utifrån ett barnrättsperspektiv, genomfört intervjuer i hela värdekedjan och hållit i workshops med anställda samt tagit fram rekommendationer som syftar till att säkerställa att barns rättigheter är inkluderat i företagets långsiktiga affärsmodell och operativa verksamhet.

IKEA och Rädda Barnens CCR-CSR center i Asien har initierat ett projekt för att främja inkludering av unga arbetstagare i deras leverantörskedja. Sjuttonåriga Tran Than Nam är en av dem som har deltagit i fabrikens ungdomsutbildningsprogram.

Tran Than Nam kommer från Binh duong, Ho Chi Minh City i Vietnam. Nam hoppade av skolan vid 15 års ålder och hade svårt att hitta ett arbete lämpligt för sin ålder. Arbetena innebar ofta sena nätter, många timmar och låg lön. 2018 fick Nam en andra chans då han blev erbjuden att delta i ett utbildningsprogram för unga på en fabrik hos en av IKEA:s företagspartners.

Programmet ger unga en möjlighet att utveckla både samhällskunskaper och arbetserfarenhet. Nam tar också kurser i matematik, IT och skrivning och får rotera arbetsstationer för att få erfarenhet i en rad olika uppgifter.

Jämfört med mitt tidigare jobb är mitt nuvarande jobb enklare och passar mig bättre. Jag behöver inte arbeta lika många timmar, får en bättre lön och mer tid för mig själv. Jag trivs med mitt arbete och får mycket hjälp från mina kollegor och både levnads- och arbetslivserfarenhet. Jag får också prova nya saker som jag aldrig har haft möjlighet till tidigare. Jag hoppas jag får chansen att få en befordran. För att uppnå det målet och min dröm måste jag jobba hårdare och ständigt försöka förbättra mina färdigheter.

Företag som arbetar med anständigt arbete för unga och erbjuder vidareutbildning för unga inom företaget gör en verklig skillnad för ungdomar som Nam.