Rätten att värna sin egen kropp

I utvecklingsländer blir en av tre flickor bortgifta som barn. En av de vanligaste dödsorsakerna bland unga flickor är komplikationer från graviditet och barnafödande, och flickor som blir gravida tvingas dessutom ofta hoppa av skolan. I Afrika arbetar därför Rädda Barnen med ungdomars rätt till sexuell och reproduktiv hälsa.

Att växa upp innebär att fatta egna beslut och forma egna åsikter men också att testa gränser. Det är en tid av sårbarhet och många ungdomar upplever hot mot sina sexuella och reproduktiva rättigheter. Påtvingat sex i tidig ålder, barn- och tvångsäktenskap och sexuellt våld är vanliga bland ungdomar, och tjejer är särskilt utsatta i låg- och medelinkomstländer. Rädda Barnen arbetar för att förändra detta, tillsammans med partnerorganisationer i Sydafrika, Swaziland, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Tanzania, Kenya och Uganda.

Att engagera ungdomar i dialog har visat sig vara framgångsrikt. Tillsammans med andra ungdomar får de lära sig hur en kondom ska användas på rätt sätt, hur en hälsosam relation kan se ut och vikten av att testa sig för HIV. De får också en känsla av gemenskap där ömsesidiga mål och fritidsaktiviteter skyddar mot riskfyllt sex. 

Jag är starkare nu, jag kan stå upp för mig själv, jag har satt mål i mitt liv. Jag har rätt att säga nej till sex och jag har också andra rättigheter i samband med sexuella
aktiviteter.

Petronella Sebele, som är programchef, vittnar om att
utvecklingen trots allt går åt rätt håll:

Vi har kommit långt när det gäller synen på barn och ungdomar som lever med HIV; tidigare hanterades det separat men idag är det en integrerad del av hälsovården för ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa.

I Zambia har 12 pojkar och nio flickor fått utbildning i att granska utgifter för offentlig service och utkräva ansvar. På så sätt kunde ungdomarnas påverkansarbete bidra till att regeringens budget för ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa ökade markant; till 2,4% för 2019 från att som lägst ha legat på 0,01% för all sexuell och reproduktiv hälsa. 

Det känns bara bra att vara en del av det så vi på ett eller annat sätt, på så många sätt faktiskt, kommer att förändra hur Zambia styrs och ungdomar kommer att vara prioriterade. Vi är långsamt på väg mot det.

Att förändra värderingar, attityder och beteenden tar tid och Rädda Barnen har arbetat långsiktigt med dessa frågor i regionen sedan 2007. De lärdomar som dragits under
arbetet har också bidragit till att kontinuerligt utveckla projektet. Verklig förändring bland barn och unga kan inte ske om inte också viktiga vuxna bidrar till dialog och förändring.

Vi erbjuder därför tillsammans med alla våra partnerorganisationer utbildning för lärare, föräldrar, vårdpersonal och religiösa ledare, så att de bättre kan bemöta barn och unga på ett icke-dömande sätt. För att ytterligare möjliggöra dessa ibland svåra samtal så organiserar vi också dialoger mellan barn och föräldrar.

På Zanzibar är majoriteten av befolkningen muslimer vilket präglar sociala koder och beteenden. Därför var det viktigt att få både religiösa och icke-religiösa skolor att prata om de här frågorna. Bara under 2018 har 19 skolor fått utbildning i syfte att förändra värderingar, attityder och beteenden hos vuxna så att de bättre kan bemöta barn och unga på ett icke-dömande sätt när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa. Handboken som togs fram 2009 har nu uppdaterats genom en inkluderande process där både ungdomar och utbildningsdepartementet medverkat.

Jag var verkligen engagerad i granskningen, jag fick möjlighet att berätta om hur vi drabbas vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa, och att vi behöver vägledning i att stå emot grupptryck och att kunna prata om förändringar som sker i puberteten.
Jag erkänner att det här arbetet var en väckarklocka för oss vad gäller behovet av förbättrad livskunskap och sexualundervisning i skolan.

På en skola på Zanzibar har ungdomar, stärkta av utbildning och information, beslutat sig för att berätta om sina utmaningar för sina lärare och andra ansvariga. Diskussionerna har handlat om att missa skolan på grund av menstruationsperioder, abort och sexuella relationer. En student från Fuonigymnasiet berättar:

Den här kunskapen är mycket viktigare än andra ämnen eftersom det gör oss medvetna om livet...

Men han vittnar också om att den här utbildningen behövs ännu tidigare i livet:

...men varför gav du oss inte denna kunskap i grundskolan när vi var yngre, och behövde mer av sådan information än nu när vi redan har försökt och engagerat oss i de dåliga gängen?

[2] Läs mer om reproduktiva och sexuella rättigheter här: www.ohchr.org/en/issues/women/wrgs/pages/healthrights.aspx