Rädda Barnens arbete i Sverige

Vi har under året arbetat för att förändra situationen för barn och föräldrar inom våra prioriterade målgrupper barn i socioekonomiskt utsatthet, barn i migration samt barn som utsatts för våld.

Detta har skett genom olika arbetsmetoder som direktstöd, kunskapsförmedling och påverkansarbete. Direktstödet har bland annat bestått av individuellt stöd och rådgivning som exempelvis behandlingsverksamhet och psykosocialt stöd. Kunskap har spridits genom föreläsningar och utbildningar men också genom samtalsgrupper för föräldrar och ungdomar. Ett omfattande påverkansarbete har också skett t ex genom aktiviteter för att förmå kommuner, beslutsfattare och aktörer i civilsamhället att förbättra för barn och föräldrar.

Rädda Barnen har som strategi att öka direktstödet samt öka samverkan och partnerskap för att kunna åstadkomma varaktiga förändringar för barn.  Vi har under året samverkat med andra aktörer, som kommuner, akademin, företag samt andra civilsamhällesaktörer, i över 80 % av våra insatser. Många direktstödjande insatser har skett under året och återkopplingen från våra målgrupper är att insatserna gör skillnad.

Vi har nått över 50 000 personer i vår svenska verksamhet under 2018.