Barn i migration

Adnan kom som flykting till Restad gård sommaren 2014 och drog igång en massa aktiviteter för de boende. Hösten 2015 blev han anställd på Rädda Barnen.

Till följd av förändringar i regelverk, glapp i olika myndigheters ansvar och långa handläggningstider befann sig 2018 tusentals nyanlända ungdomar och unga vuxna i hemlöshet. [1] De saknade de mest basala förnödenheterna och många mådde psykiskt dåligt. På ett par månader ordnade Rädda Barnen ca 1000 nya hem. Vi träffade ca 3500 ungdomar och stöttade med allt från mat till busskort. Framförallt så såg vi till att det fanns trygga vuxna att vända sig till.

Trygghet för ensamkommande

Sam* går andra året på gymnasiet och kommer ofta till läxhjälpen som Rädda Barnens lokalförening driver i samarbete med andra föreningar på orten. Han har bott i Borås i tre år och ser fram emot att få ta studenten nästa år. När Rädda Barnen träffar honom jobbar han med en inlämning i naturvetenskap, bredvid sin bästa kompis som gör engelskaläxan. Båda två tycker att läxhjälpen är värdefull.

När Sam* var hemlös och mådde mycket dåligt kunde Rädda Barnen hjälpa till att ordna bostad.

Det är nummer ett, säger han och höjer ett finger i luften – de hjälpte mig när ingen annan gjorde det.

Utöver läxhjälpen har Rädda Barnen tillsammans med andra samarbetspartners också stöttat med saker som man inte förväntar sig, fortsätter Sam*.

Vi fick hjälp med busskort och de som inte bor i familjehem fick mat. Rädda Barnen har även ordnat uppskattade aktiviteter under sommaren, till exempel persisk afton i pingstkyrkan.

Förutom det praktiska stödet tycker Sam* att det bästa är kontakten med de som jobbar i föreningen.

Det är en massa härliga människor här, det finns alltid någon som kan hjälpa, även om man bara behöver någon att prata med ibland. Det är viktigt.

Lokal samverkan

Birgitta Svensson är en av Rädda Barnens aktiva medlemmar i Borås som har engagerat sig starkt i de ensamkommande barnens situation. Föreningen upptäckte att de ungdomar som fyllde 18 år och inte var färdiga med sin skolgång for mycket illa på grund av de olika myndigheternas hantering. Plötsligt fick de inte bo kvar i sitt boende utan skulle flytta till en annan ort, byta skola och hitta nya kompisar.

Vi kontaktade andra föreningar i vårt flyktingnätverk som var beredda att jobba för att de ensamkommande ungdomar som blir 18 år ska kunna bo kvar och gå kvar i sin skola. Vi gjorde även en uppskattning av vad vi i civilsamhället kan bidra med i form av värdfamiljer, faddrar, boende, aktiviteter med mera.

Rädda Barnen och några andra föreningar i Borås skrev ett samarbetsavtal med kommunen. Tillsammans skulle de underlätta för ensamkommande som fyllt 18 år att få möjlighet att gå klart sin skolgång på orten.

Rädda Barnen ställde om snabbt och nådde många

När samhället plötsligt stod inför en situation med så många hemlösa unga beslutade regeringen att ta hjälp av civilsamhället. Rädda Barnen var en av de organisationer som snabbt kunde göra skillnad. Sandra Akiwumi Lundstedt ledde våra insatser.

När vi tog oss an uppdraget så stod vi med en organisation som har gedigen erfarenhet av att jobba psykosocialt med barn. Vi visste att vi skulle kunna bidra med trygga vuxna i en annars stökig situation. Men vi antog också utmaningen att ställa om och även jobba för att möta barnens mest grundläggande fysiska behov, tak över huvudet och mat.

Sandra Akiwumi Lundstedt menar att Rädda Barnens erfarenheter från globalt arbete har varit mycket värdefullt i denna akuta situation. Vi vet till exempel att en framgångsfaktor är att stötta och arbeta tillsammans med det engagemang som redan finns lokalt. Vi har mobiliserat i våra egna lokalföreningar men också samordnat och samarbetat nära med andra föreningar och nätverk. Med frivilliga krafter nådde vi till exempel många familjer som kunde tänka sig att bli fadderhem. Där det inte fanns någon lokal organisation gick vi in med personal. På så sätt har vi nyttjat resurserna på ett bra sätt och kunnat nå många unga.

Vi lyckades hitta ungdomarna och vinna deras förtroende. Och vi fick fram nästan 1000 boendeplatser på bara ett par månader. Framförallt tack vare vår samordning av lokala krafter.

Utvärdering

Under 2018 har regeringen finansierat en del av vårt arbete med unga som kommit till Sverige ensamma och nu fyllt 18. För att utvärdera det arbetet har bland andra målgruppen själva tyckt till om stödet från Rädda Barnen. Utvärderingen visar att 85 % av ungdomarna tycker att det stöd de fått har hjälpt dem.

På frågan vad det bästa med stödet varit svarar flera, förutom hjälp med praktiska saker, att de också fått hjälp att må bättre, att bli mer aktiva i samhället och att de har fått träffa snälla och hjälpsamma människor. Många önskar också att Rädda Barnen kunde hjälpa fler ungdomar med boende.

Många barn bidrar med sina berättelser i rapporten. Vi har i flera fall valt att inte presentera dem med deras riktiga namn, för att skydda barnet. Vi markerar dessa namn med en asterisk*.


[1] Det finns inga exakta siffror på hur många unga som befann sig i hemlöshet 2018. Migrationsverket för statistik för de barn och unga som har försvunnit enligt verket, dvs. vars ärenden först har registrerats och sedan avskrivits hos Migrationsverket, mellan 2013 och 2018 var det total ca 8700 barn och unga. Mörkertalet är troligen stort. Totalt ansökte ca 12 000 unga om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen.