Barnen som utvisades till Afghanistan

Rädda Barnen som global organisation fick tidigt erfara vad som hände när Europas stater inte tog ansvar för barnen som flytt från Afghanistan.

Vad händer efter en genomförd utvisning?

Genom Rädda Barnens stödtelefon i Sverige hörde vi vilken oro som fanns inför utvisning till Afghanistan och vårt landkontor i Afghanistan såg att barns rättigheter kränktes konstant. Vi bestämde oss för att systematisera och dela med oss av vår kunskap. 2018 publicerade vi rapporten ”From Europe to Afghanistan: Experiences of Child Returnees” som belyser återvändandeprocessen från Norge, Sverige och Tyskland de senaste fem åren.[1]

Stater i Europa har återsänt tusentals barn och unga till Afghanistan utan att garantera deras säkerhet. Barn och unga återvänder till ett liv i isolering på grund av säkerhetssituationen, de utsätts för rekryteringsförsök till väpnade grupper och till att begå våldshandlingar. Majoriteten planerar att fly igen. En annan faktor är att många som återvänder är födda utanför Afghanistan och har aldrig varit i landet innan de skickas dit. Barn och unga som återvänder blir också stigmatiserade på grund av vistelsen i Europa.