Stödlinje för barn, unga och föräldrar

En pojke som pratar i telefon

När många unga kom ensamma till Sverige under hösten 2015 saknade de information och någon att prata med på sitt modersmål. Rädda Barnen startade därför en stödlinje dit barn, unga och föräldrar kunde ringa för att prata med professionella samtalsstödjare på arabiska, dari, pashto, somaliska, tigrinja, svenska och engelska.

Stödlinjen har hjälpt många barn, ungdomar och föräldrar sedan dess. Bara under 2018 tog vi emot 1325 samtal. Syftet är i första hand att samtalen ska ge psykosocialt stöd och rådgivning. Om det behövs, och barnet vill, kan Rädda Barnen erbjuda fortsatt stöd efter samtalet. Till exempel att prata med barnets boendepersonal, hjälpa till att boka tid för vård­besök, eller att göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Stödlinjen har även varit mycket viktig för Rädda Barnens kunskap om hur dessa barn och unga har det. De har ringt till oss och berättat om sin situation i asylprocessen, på boendet, med sin gode man eller i skolan. Vi har kunnat analysera strukturella problem, och lyfta barnens röster för att påverka beslutsfattare. Och vi har utvecklat våra egna verksamheter utifrån barnens behov.

2018 fattade vi beslutet att vi ska lämna över stödlinjen till BRIS kommande år. Som Sveriges största barnrättsorganisation har Rädda Barnen både kapacitet och kunskap att snabbt starta den verksamhet som behövs. För att sedan kunna lotsa in konceptet i organisationer som kan utveckla verksamheten långsiktigt. Vi ser att Rädda Barnen har en viktig roll i att driva samhällsutveckling för barns rättigheter på detta sätt.

Exempel från Stödlinjen

En 17-årig pojke har behövt flytta flera gånger under de senaste åren på grund av missförhållanden på boenden. Nu vill han bo kvar där han är. Han fungerar bra i skolan och har en psykologkontakt. Han har haft psykiska besvär under en längre tid men mår nu bättre. Hans socialsekreterare säger att han måste flytta till en kommun i Norrland, men han mår jättedåligt och funderar på att ta sitt liv om han måste flytta. Vi gör en orosanmälan. Efter ett längre samtal med socialtjänsten får han stanna så länge hans barnpsykiatriska kontakt pågår.

Stödlinjen tillhör Lyssna på mig!, ett samverkansprojekt mellan Rädda Barnen och Ensamkommandes Förbund Stockholm. Projektet pågår från december 2016 till november 2019 och finansieras av Arvsfonden.