Barn i socioekonomisk utsatthet

Liten pojke cyklar

Många insatser har gjorts och görs fortfarande för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden, men utan långsiktiga resultat. Rädda Barnen vill inte bara försöka göra skillnad, vi vill veta att vi gör skillnad på riktigt.

Effekt för barn – mäts av barn

Det sociala arbetet i utsatta områden har under lång tid drivits i silos av många olika aktörer, ofta i olika riktning, utan några långsiktiga resultat.

Rädda Barnen har en modell för hållbart förändringsarbete. Vi samarbetar med de som påverkar barnens möjligheter, med näringslivet som bidrar med resurser och innovation, med kommunen som ofta står för skola och omsorg och med forskning. Framförallt så lyssnar vi hela tiden på barnen. Barn och unga identifierar själva problemen, lösningarna och vägen dit.

Rädda Barnen har tillsammans med våra partners kommit överens om vilken förändring vi vill uppnå på lång sikt och hur vi ska mäta den.

En tydlig effektmätning som visar att våra insatser gör skillnad, ger oss och andra mod att göra rejäla satsningar i dessa områden för då vet vi vad vi får tillbaka.

För att veta att vi gör rätt saker på rätt sätt så har vi utvec­klat ett helt nytt effektmätningsverktyg som mäter på tre nivåer: barnets personliga förflyttning, aktivitetens resultat och stadsdelens förändring.

Självklart utgår även den tekniska delen av uppföljningen från barnens behov. Barnen bestämmer vilka frågor vi ska ställa och hur vi ska ställa dem – i en rolig mobilapplikation som både ger feedback till användaren och till verksamheten.

Barnen som deltagit i utformningen av frågebatteriet och designen av appen uttrycker att den är rolig att använda.

Folk tycker att det är svårt att svara på olika enkäter som vanligt men den här appen peppar dig!

.

Appen har utvecklats i ett samarbete mellan Rädda Barnen, Accenture, Skandia och Linköpings universitet. I partnerskapet ingår även IKEA, IKANO, Apoteket samt Reach for Change

Under 2017–2018 har vi förberett effektmätningen tillsammans med våra partners.

  • Vi har tagit fram mål, indikatorer och frågor.
  • Vi har utvecklat ”Läget” - en app som riktar sig till våra deltagare; barn, unga och föräldrar.
  • Vi har mätt baseline, hur barnen uppfattar sin situation, för att kunna mäta förflyttningen från och med 2019.

Många barn bidrar med sina berättelser i rapporten. Vi har i flera fall valt att inte presentera dem med deras riktiga namn, för att skydda barnet. Vi markerar dessa namn med en asterisk*.