Alla barn ska få vara med och idrotta

Föreningslivet är en viktig del av det svenska samhället som alla barn ska kunna delta i. Men många känner att det finns hinder i vägen. Rädda Barnen stöttar föreningarna i att nå ut till unga och skapa en välkomnade kultur. I Malmö har vi nått nästan 3000 unga under 2018.

Det är bara sju-åtta minuters promenad från Krokbäcks­-skolan till Hyllie Sportcenter. Men det finns osynliga barriärer i Malmö, som Rädda Barnen försöker bryta. Nu kommer idrottsföreningarna till barnen istället för tvärtom.

I verksamheten DOIT (delaktighet, organisering, inkludering och trygghet) kommer Rädda Barnens personal och idrottsföreningarna till skolan för att väcka intresse hos barnen. Syftet är att ge dem möjlighet att prova olika idrotter och förhoppningsvis inspirera dem till att fortsätta i föreningsidrotten. Nu erbjuds verksamhet i en idrott varje dag efter skolans slut. Oftast sker det i skolans gympasal, men en del aktiviteter kräver busstransport eller promenad till andra anläggningar som exempelvis närbelägna Hyllie Sportcenter. Aktiviteterna börjar klockan 15 varje dag. Nesat Spahiu är en av två heltidsanställda på Rädda Barnen som arbetar med DOIT i Malmö.

Vi står på skolgården och fångar upp dem precis när de slutar skolan. Vi vill inte att de ska gå hem utan istället gå direkt till idrottsverksamheten.

Taekwondo är en av fem idrotter på programmet. Christian Woxell från Chae Taekwondo Malmö tar med sig utrusning och kommer till skolan för att hålla i aktiviteten.

Jag tycker att det funkar väldigt bra. Vi får möjlighet att nå ut till barn, vara en bra förebild och påverka deras fritid. Vi jobbar mycket med disciplin och attityd. Jag tror att den här ålderskategorin av barn (9-13 år) generellt är i stort behov av att veta var gränserna går. De får inte stå och knuffa på varandra, och jag vill att de är tysta när jag pratar. När det är ett helt gäng nya barn så tar det 15-20 minuter, sedan förstår de reglerna och allt funkar jättebra.

Nesat beskriver de barriärer som Rädda Barnen försöker bryta tillsammans med skolan och föreningarna. Det kan handla om att vissa familjer inte har råd med en aktivitet men barnen vittnar också om en känsla av utanförskap.

Kommer du från Rosengård eller Kroksbäck pratar du på ett visst sätt. Det upptäcks snabbt av motparten och då kan man få känslan att de tycker ”han hör inte hemma här”. Så kände jag när jag var liten och det säger de här barnen också.

Verksamheten syftar till att stärka barnens självförtroende och bryta utanförskapet. Rädda Barnen menar att det är viktigt för barnen att få delta i samhället på lika villkor. Nesat Spahiu förklarar varför han tycker att verksamheten är viktig.

Jag har själv spelat fotboll i hela mitt liv. Men utanför idrotten har jag vänner som har gått bort eller som sitter i fängelse. För mig är idrottslivet A och O. Det är bland det viktigaste som finns för att hålla dig borta från just de här sakerna som pågår bland annat på Rosengård och på Kroksbäck. För några veckor sedan var det en skottlossning på området. Den veckan ställde vi in idrottsaktiviteterna och jobbade istället på ett annat sätt och pratade med barnen.

Delar av texten är hämtad från en artikel som är framtagen i samarbete med vår partner Folkspel.

Rädda Barnen arbetar uppsökande som i DOIT i Malmö för att vi vill att alla barn ska få möjlighet att idrotta. Vi vill också bidra till en trygg idrott, fri från kränkningar, diskriminering och övergrepp.