En uppväxt på lika villkor

I socioekonomiskt utsatta områden är barnfattigdomen hög jämfört med resten av Sverige. Barn och unga i dessa områden har sämre förutsättningar för att ha inflytande över sina egna liv, och över lokalsamhällets utveckling. Oavsett bakgrund eller miljö ska alla barn ha samma möjligheter att delta i samhället, utan att diskrimineras. Rädda Barnen arbetar direkt med cirka 500 barn i dessa områden. Tillsammans med dem och andra aktörer driver vi en samhällsförändring!

Tillsammans mot gemensamma mål

Under 2018 har vi tillsammans med barn, unga och föräldrar arbetat för bättre förutsättningar i våra socioekonomiskt utsatta områden. Verksamheten har drivits i Borlänge, Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi samarbetar med kommunen och det lokala förenings- och näringslivet. Lösningarna ser olika ut; det kan handla om att etablera lokaler för demokratiska möten, att anordna idrotts- eller kulturarrangemang för att stärka kittet i lokalsamhället eller att ta fram praktikplatser. Problemformuleringar och lösningar kommer från människorna som bor i områdena, genom Rädda Barnens Forum för förändring.

Abas Ahmed som arbetar som verksamhetsutvecklare i Borlänge får sammanfatta resultaten för 2018.

Det är nu många ungdomar och många föräldrar som tror på att man kan vara med och påverka, som inte trodde att de kunde påverka tidigare. De tror på att det ger resultat och på att föra dialog. Många partier, andra människor och organisationer har bjudits in till området och det har gett en spill-över effekt. 

Forum för förändring

Rädda Barnens Forum för förändring drivs i grupper med cirka 10 – 30 ungdomar eller föräldrar som träffas ungefär en gång i veckan. Killforum i Borlänge har 2018 blivit en stabil grupp på 20 killar.

Vi har sett en stor förändring och förflyttning bland killarna under året. De har nu en stark sammanhållning, är engagerade, och ser forumet som en självklar aktivitet att komma till varje tisdag.

Gruppen identifierar hinder och kunskapsglapp och bestämmer till exempel vilka studiebesök de vill göra eller vilka gäster eller föreläsare de vill bjuda in. Ledarens uppgift är att stötta och lotsa dem i deras utveckling. Abas Ahmed leder gruppen i Borlänge tillsammans med ett par ideella ledare. För några år sedan var han med och startade en förening för att utveckla området. Föreningen fick råd och stöttning av Rädda Barnen. På den vägen blev Abas Ahmed så småningom rekryterad till oss som verksamhetsutvecklare. Angelica Andersson ansvarar för verksamheten som anställde honom.

En nyckelkompetens för att jobba med dessa frågor är förståelsen för den komplexa situation som de barn och ungdomar vi möter växer upp i.  Genom medarbetarnas egna erfarenheter och genom att lägga mycket tid på relationsbyggande så skapas en ömsesidighet och ett medskapande med målgruppen. Förankring, representation, strukturell förståelse samt ett respektfullt och varmt bemötande är avgörande för att bygga tillit och skapa de plattformar och trygga rum som är verksamhetens kärna.

Forumen syftar både till en strukturell och personlig utveckling. Ledarskapet är viktigt.

Jag jobbar med frågor jag brinner för och tycker om och det bästa är att jag kan vara en förebild för många barn och ungdomar i området. Många ser att om man brinner för någonting, kan man komma långt med det, säger Abas Ahmed.

Praktikplatser för unga i Järva

Rädda Barnen har ett nära samarbete med Järvaskolan i Stockholm. Vi håller i Tjej- och Killforum varje fredag under skoltid. Cirka 40 elever i åk 7-8 har möjlighet att välja våra forum som ”elevens val” och vi följer samma grupp elever under två års tid.

En annan aktivitet under 2018 handlade om att skapa praktikplatser. Rädda Barnen ville tillsammans med skola och företag ge inspiration och verktyg till barnen så att de kan förverkliga sina drömmar. Eleverna lärde sig att sammanfatta ett personligt brev, skriva cv och söka praktikplats. De intervjuades och tilldelades sen en plats.

Företag som tog emot barn från Järva uttryckte att de ville göra skillnad för barnen, samtidigt skapade det en social trovärdighet gentemot deras kunder och ett engagemang hos personalen. Ett företag som stöttade projektet var Hotel C.

Jag tycker det här är hur roligt som helst. Jag och vår marknadschef Kristoffer hade intervjuer på Järvaskolan - det är nåt vi och medarbetarna längtar efter, så engagemanget finns och det är inte tidskrävande på ett negativt sätt, absolut inte, säger Catharina Borgström, Guest experience manager på Hotel C.

Ett tydligt samband mellan skolresultat och en ökad känsla av kontroll över sin egen situation hos eleverna, är några resultat av projektet. Under 2019 kommer upplägget att skalas upp till fler skolor i landet.

Mammor startade ett sagocafé i Hjällbo

Två mammor som bor i Hjällbo utanför Göteborg upplevde en brist på mötesplatser för småbarnsföräldrar. I september 2018 startade de ett sagocafé. Rädda Barnen har stöttat dem på resan och bidrar till verksamheten.

Sagocaféet har blivit en populär mötesplats för föräldrar och barn upp till 7 år. Syftet är att stärka barns språkutveckling, läslust och föräldrars kunskap om detta. Det är också en betydelsefull mötesplats för mammor och barn i Hjällbo där samtal och stöttning mellan föräldrarna om föräldraskap, vardagspussel och samhällsutmaningar har en naturlig plats under lek-och fikastunder.

Under hösten nådde vi ca 150 personer, varav ca 50 mammor och 100 barn. Av dessa är mer än hälften återkommande. Vi har läst på svenska och andra språk.

Det bästa med sagocaféet är att det både är en plats där barnen tar utrymme och att det är en plats där vi mammor kan träffas, prata och vara. Kombinationen är så bra, och att jag inte lämnar ifrån mig mitt barn. Vi är tillsammans, säger Zeiynab, mamma och deltagare i Sagocaféet.

Partners för hållbarhet

Tillsammans med våra partners arbetar vi mot gemensamma strategiska mål och ett resultat som inte kan nås av organisationer inom endast en sektor. På nationell nivå samarbetar vi med Accenture, Apoteket, IKEA, IKANO, Skandia och Reach for change. Vi arbetar med ett sektor­-överskridande partnerskap vilket innebär ett formaliserat samarbete över två eller fler sektorer där man tillsammans driver frågor för strukturell samhällsförändring.