High Five - en trygg idrott

Ett av fem barn i Sverige är eller har varit utsatt för sexuella övergrepp.[12] Vi vet att de individer som begår övergrepp dras till miljöer där det finns många barn och ungdomar. Rädda Barnens verksamhet High Five utbildar föreningar i att skapa strukturer och rutiner för en idrott fri från kränkningar, diskriminering och övergrepp.

Många idrottsföreningar har idag ingen eller liten beredskap för något av det allra värsta som kan hända; att ett barn utsätts för sexuella övergrepp i sin idrottsförening. Argumenten brukar vara många: ”Vi känner varje ledare”, eller ”Det finns ingen ’sån’ i vår förening”. Men verkligheten går inte att blunda för. Ingela Rönnestrand från Ås IF i Krokoms kommun utanför Östersund vet av egen erfarenhet att det värsta faktiskt kan hända.

Vår förening har vid två tillfällen under de senaste fem åren hanterat frågor av det här slaget. Det har varit svåra och krisartade upplevelser. Som engagerad i en ideell förening är det lätt att känna sig handfallen inför sådana här situationer. Vi är ju ”bara” en samling engagerade individer som arbetar ideellt för att vi älskar idrott.

Ås IF tog kontakt med Rädda Barnen för att få hjälp med att bearbeta det som hänt och samtidigt lägga grunden för ett förebyggande arbete. Sedan dess har verksamheten utvecklats.

Vi har med Rädda Barnens stöd verkligen utvecklat och fördjupat vårt arbete kring de här frågorna. Vi utbildar våra ledare i hur vi kan förhindra och upptäcka övergrepp. De ska aldrig vara själva med barnen i omklädningsrum eller på läger och i styrelsen står vi nu också inför ett beslut om att börja använda oss av ett begränsat utdrag ur belastnings-
registret.

I High Fives handlingsplan ingår bland annat åtgärder av det slag som Ås IF nu infört, som att ledare ska undvika ensamarbete med barn och utbildning för ledare.

Patrik Sjöberg föreläser i Umeå. Foto Andreas Nilsson.

Metoden Fem steg till en handlingsplan innebär att en eller flera idrottsföreningar träffas under ca 6-9 timmar för att diskutera och dokumentera hur man ska förebygga, upptäcka och hantera kräkningar och övergrepp i sin förening.


[12] Stiftelsen Allmänna Barnhuset