Barnahus på gång – Våra rapporter gör skillnad

Rädda Barnen tar regelbundet fram rapporter som visar handläggningstiderna inom rättssystemet när det gäller brott mot barn. Dessa rapporter sätter en press på samhället att agera. 2018 såg vi att vart tredje barn fick vänta längre än de lagstadgade nittio dagarna på beslut om åtal.[1]

Att vänta länge på att förundersökningen ska slutföras kan ge allvarliga konsekvenser för barn när det handlar om möjligheterna att skydda och stödja barnet, men det kan också påverka barnets psykiska mående negativt

Skillnaderna var stora över landet. Rädda Barnens rapport ledde till exempel till en omedelbar reaktion från region Jämtland/Härjedalen som enligt rapporten var en av de sämsta i Sverige på att skyndsamt utreda brott mot barn.

Våra eldsjälar ger inte upp!

I december bjöd Rädda Barnens distrikt i Jämtland in åklagare, politiker, socialtjänst, skola och länsstyrelsen till ett seminarium om rapporten och Östersunds möjligheter att förbättra för barnen. Rädda Barnen hade under en längre tid drivit frågan om att få ett Barnahus i regionen, en plats där alla barn som misstänks vara utsatta för brott tas emot och där olika myndigheter samverkar under ett och samma tak i brottsmålsutredningar. Kort efter seminariet gick lokalpolitiker ut i pressen och lovade att arbeta för ett Barnahus.

Våra medlemmar i distriktet har arbetat länge i frågan och detta är en viktig seger för de brottsutsatta barnen i regionen, men vi kommer att fortsätta att ligga på tills vi ser ett barnahus på plats.