Rädda Barnens rapport till Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Alla medlemmar i FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) lämnar årligen in en effektrapport till FRII. FRII ställer ett antal frågor som ska besvaras. Vi listar dem här och var i de olika delarna av Rädda Barnens integrerade årsrapport svaren på FRIIs frågor återfinns.

Fråga: Vad vill er organisation uppnå?

Svar: Årsredovisningen kapitel Allmänt om verksamheten, avsnitt Det här vill Rädda Barnen.

Fråga: I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?

Svar: Årsredovisningen, kapitel Allmänt om verksamheten, avsnitt Vi är en folkrörelse, En global organisation.

Fråga: Vilka strategier har ni för att uppnå era mål?

Svar: Årsredovisningen, kapitel Allmänt om verksamheten, avsnitt Det här är Rädda Barnen. Samt kapitel Väsentliga händelser under räkenskapsåret, avsnitt Viktiga föränd­ringar i verksamheten och Framtida utveckling.

Fråga: Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål?

Svar: Årsredovisningen kapitel Allmåänt om verksamheten, avsnitt Det här är Rädda Barnen, Vi är en folkrörelse, En global organisation. Samt Hållbarhetsrapporten om Utbildning och Kompetensförsörjning.

Fråga: vad har ni åstadkommit så här långt?

Svar: Förord, Effektrapport 2018 samt Årsredovisningen, kapitel Väsentliga händelser under räkenskapsåret, avsnitt Viktiga förändringar i verksamheten.