Rädda Barnens egna ämnen

Fördelning av insamlade medel (RB 1)

GRI 103-1

Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning

Hållbarhetsrapport

GRI 103-2

Hur organisationen ser på frågan och hanterar den

Hållbarhetsrapport

GRI 103-3

Hur organisationen utvärderar hanteringen av frågan och hur resultatet av utvärderingen presenteras

Hållbarhetsrapport

RB 1

Fördelning av insamlade medel

Hållbarhetsrapport

 

Lagefterlevnad (RB 2)

GRI 103-1

Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning

Hållbarhetsrapport

GRI 103-2

Hur organisationen ser på frågan och hanterar den

Hållbarhetsrapport

GRI 103-3

Hur organisationen utvärderar hanteringen av frågan och hur resultatet av utvärderingen presenteras

Hållbarhetsrapport

RB 2

Lagefterlevnad

Hållbarhetsrapport

 

Uppföljning och utvärdering (RB 3)

GRI 103-1

Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning

Effektrapport

GRI 103-2

Hur organisationen ser på frågan och hanterar den

Effektrapport

GRI 103-3

Hur organisationen utvärderar hanteringen av frågan och hur resultatet av utvärderingen presenteras

Effektrapport

RB 3

Uppföljning och utvärdering

Effektrapport