Sociala standarder

Anställningsformen GRI 401-1

GRI 103-1

Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning

Hållbarhetsrapport

GRI 103-2

Hur organisationen ser på frågan och hanterar den

Hållbarhetsrapport

GRI 103-3

Hur organisationen utvärderar hanteringen av frågan och hur resultatet av utvärderingen presenteras

Hållbarhetsrapport

GRI 401-1

Anställningsformen

Hållbarhetsrapport

 

Relationen mellan anställda och ledning GRI 402-2

GRI 103-1

Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning

Hållbarhetsrapport

GRI 103-2

Hur organisationen ser på frågan och hanterar den

Hållbarhetsrapport

GRI 103-3

Hur organisationen utvärderar hanteringen av frågan och hur resultatet av utvärderingen presenteras

Hållbarhetsrapport

GRI 402-1

Relationen mellan anställda och ledning

Hållbarhetsrapport

 

Kompetensutveckling GRI 402-2

GRI 103-1

Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning

Hållbarhetsrapport

GRI 103-2

Hur organisationen ser på frågan och hanterar den

Hållbarhetsrapport

GRI 103-3

Hur organisationen utvärderar hanteringen av frågan och hur resultatet av utvärderingen presenteras

Hållbarhetsrapport

GRI 404-2

Utbildning och kompetensutveckling för medarbetare

Hållbarhetsrapport

 

Mångfald och jämställdhet GRI 405-1

GRI 103-1

Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning

Hållbarhetsrapport

GRI 103-2

Hur organisationen ser på frågan och hanterar den

Hållbarhetsrapport

GRI 103-3

Hur organisationen utvärderar hanteringen av frågan och hur resultatet av utvärderingen presenteras

Hållbarhetsrapport

GRI 405-1

Mångfald och jämställdhet hos styrelse, ledning och anställda

Hållbarhetsrapport

 

Anti-korruption GRI 205

GRI 103-1

Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning

Hållbarhetsrapport

GRI 103-2

Hur organisationen ser på frågan och hanterar den

Hållbarhetsrapport

GRI 103-3

Hur organisationen utvärderar hanteringen av frågan och hur resultatet av utvärderingen presenteras

Hållbarhetsrapport

GRI 205-1

Totalt affärsenheter och dess procentandel av verksamheten som blivit utvärderade för korruptionsrisk samt vilka väsentliga risker som identifierats

100 %, Rädda Barnen ska ses som en enhet

GRI 205-2

Kommunikation och utbildning i organisationens policyer och rutiner avseende motverkan av korruption

Hållbarhetsrapport

GRI 205-3

Bekräftade incidenter och vidtagna åtgärder

Hållbarhetsrapport

 

Etisk marknadskommunikation GRI 417-1 

GRI 103-1

Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning

Hållbarhetsrapport

GRI 103-2

Hur organisationen ser på frågan och hanterar den

Hållbarhetsrapport

GRI 103-3

Hur organisationen utvärderar hanteringen av frågan och hur resultatet av utvärderingen presenteras

Hållbarhetsrapport

GRI 417-1

Etisk marknadskommunikation

Hållbarhetsrapport