Socialt ansvar

Barns rättigheter är vårt sociala ansvar

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter över hela världen, för att barn ska få trygghet och skydd och att deras liv räddas i katastrofer. Det är vårt viktigaste bidrag till en hållbar utveckling och för ett socialt ansvarstagande.

 • Vi utgår från barnkonventionen när vi argumenterar och driver frågor.
 • Vi ger barn och unga möjlighet att vara med och beskriva problem och föreslå lösningar.
 • Vi stödjer barn att själva kunna försvara sina rättigheter.
 • Vi analyserar orsakerna till att barns rättigheter kränks innan vi bestämmer oss för en åtgärd.
 • Vi nöjer oss inte med att bara hjälpa enskilda barn för stunden utan angriper orsakerna till problemen så att förbättringarna blir bestående och kommer alla barn till godo.
 • Vi arbetar mot diskriminering och försäkrar oss om att de sämst ställda och bortglömda barnen uppmärksammas och får sina rättigheter tillgodosedda.
 • Vi vänder oss till berörda beslutsfattare och myndigheter för att de ska ta sitt ansvar.
 • Vi lever som vi lär och kan stå till svars inför de barn vi arbetar för.

Policy och riktlinjer:

 • Anti-korruptionspolicy
 • Visselblåsar-policy
 • Varumärkesplattform
 • Personalhandbok
 • Child Safeguarding Protocol
 • Policy kring diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Vi redovisar:

 • Etisk marknadskommunikation
 • Utbildning och kompetensutveckling för medarbetarna
 • Arbete mot korruption och mutor
 • Anställningsformen
 • Relationen mellan anställda och ledning
 • Mångfald och jämställdhet