Anställningsformen

Rädda Barnen har tecknat kollektivavtal för alla anställda med Akademikerförbunden, Unionen och IDEA. Akademikerföreningen och Unionen har lokala fackliga klubbar på Rädda Barnen. Rädda Barnens ambition är att de anställda ska ha trygga anställningar vilket främjar ett långsiktigt arbete.[4]

Rädda Barnen hade under året i genomsnitt 377 anställda. 269 var tillsvidareanställda (varav 57 män). 93 personer hade tidsbegränsade anställningar (varav 26 män).


[4]  Enligt krav i Lag 2016:947: Sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter, personal. GRI 401. Rädda Barnens kollektivavtal mellan IDEA och Unionen/Akademikerförbunden gäller inom Sveriges gränser. Personer som är placerade utanför Sveriges gränser omfattas inte av detta kollektivavtal.