Mediaanalys

Rädda Barnen ökar antalet införanden med bibehållen kvalitet och synlighet till skillnad från branschtrenden som visar på vikande publicitet.

Barnfattigdomsrapporten och migration är de största frågorna med fokus på Sverige medan den internationella publiciteten fokuserar på Jemen, Afghanistan och Syren. Sett till största nyheter rör 60 % av publiciteten därmed Rädda Barnens prioriterade frågor.

Andel av allmänheten som anser att Rädda Barnen kan förknippas med sina kännetecken

 

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Modiga

35%

44%

33%

Medmänskliga

67%

72%

57%

Uppriktiga

49%

39%

38%

Nytänkande

17%

17%

18%

Värdeorden kommer att utvärderas i samband med framtagandet av ny varumärkesstrategi. Låga värden på alla utom ”medmänskliga” visar att våra värdeord inte korrelerar med vad våra målgrupper tycker kännetecknar oss. Detta kommer vi att förhålla oss till under 2019.