Utbildning och kompetensutveckling för medarbetare

För att Rädda Barnen ska nå högt ställda mål krävs att vi har rätt kompetens både på individ- och organisationsnivå. För Rädda Barnen utgör därför kompetensutveckling en viktig byggsten för att lyckas med verksamheten.

Rädda Barnen har en kompetenstutvecklingsstrategi som vägleder det löpande arbetet med kompetensutveckling för organisationens medarbetare. Under 2018 utvecklades och antogs en ny uppdaterad version av kompetensutvecklingsstrategin vilken stödjer Rädda Barnens strategiska plan och verksamhetsinriktning.

Kompetensutvecklingen ska:

  • vara proaktiv och långsiktig

  • utgå från verksamhetens, organisationens och den enskildes behov

  • anpassas efter förändringar i organisationen och omvärlden.

De individuella kompetensutvecklingsplanerna följs upp i de årliga planerings- och utvecklingssamtalen med varje anställd. Vartannat år genomförs även medarbetarundersökningen Insikt då specifika nyckeltal inom kompetensutvecklingsområdet följs upp. Insikt utfördes senast under 2017, därför finns inga uppdaterade siffror nedan.

Rädda Barnen har ett antal obligatoriska utbildningar:

  • Child Safeguarding

  • anti-korruption

  • global introduktion

  • global säkerhet (obligatorisk för medarbetare som reser inom sin tjänst).

Nyckeltal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Andel medarbetare som anser att deras kunskap/kompetens överensstämmer i förhållande till det arbete de utför enligt medarbetarundersökningen Insikt.

 

79%

 

Andel anställda som haft planerings- och utvecklingssamtal
under året.

 

86%

 

Andel som har personlig utvecklingsplan.

 

86%