Etiska riktlinjer och krav på leverantörer och förvaltare

Rädda Barnens etiska riktlinjer

 • icke-diskriminera.
 • värna personlig integritet.
 • värna god förvaltning.
 • motverka korruption.
 • värna och förmedla barns rättigheter.
 • inte missbruka maktställning.
 • ha ett öppet och gott arbetsklimat.
 • värna säkerhet och minska risker.

Vi ställer både etiska krav och miljökrav på alla våra leverantörer och tecknar därför i första hand avtal med företag som stöder internationella konventioner om mänskliga rättigheter, barns rättigheter, arbetsvillkor och miljö samt konventioner gällande arbete mot korruption och konventioner om att inte investera i vapenproduktion.

Vi vill att de företag som Rädda Barnen samarbetar med, ska kunna visa att de genom sin verksamhet förbättrar och respekterar barns rättigheter, villkor och möjligheter. Vi vill att de ska:

 • följa OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • vara medlemmar i FN:s Global Compact
 • hållbarhetsrapportera i enlighet med GRIs senaste riktlinjer.

Vår ambition är även att samtliga företag som Rädda Barnen samarbetar med ska följa barnrättsprinciperna för företag: Children’s Rights and Business Principles.

Barnrättsprinciperna syftar till att stödja företag att ta socialt ansvar genom att respektera barns behov och rättigheter i sin egen kärnverksamhet och därmed också bli starka aktörer för barns rättigheter.

Humanitära principer:

 • Humanitet.
 • Opartiskhet.
 • Neutralitet.
 • Oberoende.

Det humanitära imperativet: vi har en skyldighet att hjälpa barn och deras familjer att överleva en humanitär kris om staten i landet de befinner sig i inte klarar av att tillgodose deras grundläggande behov och rätt till överlevnad och utveckling.