Verktyg för att påverka

Rädda Barnen påverkar både beslutsfattare och dem som utför besluten lokalt, nationellt och globalt. Därför ser vi till att finnas med i de forum där politik formas genom ett aktivt lobbyarbete. På global nivå sker detta i samarbete med övriga medlemsorganisationer i Rädda Barnens globala samverkansförbund och med Internationella Rädda Barnen. Påverkan är ett långsiktigt arbete som till slut ger resultat.

Vi påverkar beslutsprocesser:

  • på kommunal, regional och nationell nivå i Sverige,
  • inom EU och andra sub-regionala organ,
  • inom FN-systemet,

Genom:

  • informationsarbete, debatter, och opinionsbildning
  • insatser av både ideellt engagerade medlemmar och anställda experter.

Policy och riktlinjer

  • Globala strategin: Ambition 2030, för Rädda Barnens globala samverkansförbund.
  • Verksamhetsinriktning 2017-2024, för Rädda Barnen i Sverige.
  • Strategisk plan 2017-2021.
  • Påverkansstrategi.
  • Påverkansprocess.