Vårt hållbarhetsarbete

Barns rättigheter är den ultimata definitionen av hållbarhet

Vi tar socialt ansvar:

... när vi genomför insatser som leder till socialt hållbar utveckling för barn.

Vi tar ekonomiskt ansvar:

... när vi arbetar effektivt och försäkrar oss om att medlen går till sådan verksamhet som verkligen innebär förändring i barns liv.

Vi tar miljömässigt ansvar:

... när vi minimerar de negativa avtryck på miljön som vår verksamhet kan medföra.