Om Årsrapporten

Rädda Barnens integrerade årsrapport över verksamheten 2018 består av tre delar; årsredovisning, effektrapport och hållbarhetsrapport.

Årsredovisningen
Här kan du läsa om Rädda Barnens grundläggande idéer och om organisationen, få information om det ekonomiska utfallet och en analys av vad som påverkat organisationen det senaste året.

Effektrapporten
berättar om Rädda Barnens resultat för barn, genom berättelser och kvantitativa data.

Hållbarhetsrapporten
beskriver hur Rädda Barnen ser till att verksamheten är långsiktigt hållbar och hur vi arbetar för att ta socialt ansvar, ekonomiskt ansvar och miljöansvar.

Produktion
Rädda Barnen 2019

Projektledning 
Helena Lindfors Nybom

Texter 
Helena Lindfors Nybom, Lena Resborn, Saman Saidi, Annie Hedlund och Lisa Norström. Folkspel har bidragit till texten "Alla barn ska få vara med och idrotta" samt till texten "High Five - en trygg idrott". Journalist Anna Kågström har bidragit till texten Traumamedveten omsorg, förståelse och läkning. 

Grafik
Henrik Nordgren, Rädda Barnen och Rickard Söderström, TT

Fotografier
För information rörande fotograf och upphovsrätt där fotografen inte är angiven vid bild. Se nedladdningsbar PDF.

Namnen på några av de barn och föräldrar som vi har intervjuat kan ha ändrats för att skydda deras identitet.