Samarbeta med oss och ge barn en ljusare framtid!

Tillsammans med företag kan vi nå ännu fler barn med våra insatser. Här och nu, för framtiden.

Som vår samarbetspartner kan du lita på att vi alltid står på barnens sida, både här i Sverige och ute i världen. Välj den samarbetsform som passar ert företags drivkrafter, förutsättningar och mål. 

Hållbarhetspartner

Som hållbarhetspartner kan ni stötta våra befintliga utvecklingsprojekt genom att bidra finansiellt till våra fokusområden. Välj ett fokusområde som ligger extra nära hjärtat: Hälsa och näring, Barn i katastrofer, Barn i Sverige, Utbildning eller Trygghet, och stötta samtidigt de mål i Agenda 2030 som är mest relevanta för ert företag.

Vi bistår med ett kommunikationsunderlag och en årlig rapport, så att ni kan berätta för era kunder och medarbetare om den skillnad ni uppnår för barn.

Dessa företag är våra hållbarhetspartners idag.

Vill du veta mer om hur vi kan samarbeta?

Kontakta oss

Huvudpartner

Som huvudpartner samarbetar ni med oss i ett skräddarsytt projekt. Då stöttar ni barn i en fråga som ligger nära er verksamhet. Ni får ett dedikerat team och kunskapspartner på Rädda Barnen samt löpande återkoppling på hur det går i er satsning. Ni får kommunikationsstöd så att ni kan berätta för era kunder och medarbetare om den skillnad ni uppnår för barn.

Engagera era medarbetare

Ni kan också stötta våra insatser genom att engagera era medarbetare i gemensam handling för barn. Vi kan även ge inspirerande föreläsningar för era medarbetare.

Få hjälp av våra experter

Våra experter inom Child Rights and Business kan stötta er med en genomlysning av företagets påverkan på barn. Alla företag har en påverkan på barn, såväl direkt som indirekt, och denna påverkan handlar om långt mer än endast barnarbete. Med hjälp av barnrättsprinciperna analyserar vi hela – eller valda delar av - er värdekedja; från leverantörsled till marknadsföring och policy dokument. Vi identifierar områden där ni genom ett barnrättsperspektiv kan skapa affärsvärde och öka företagets hållbarhet.

Vårt CSR-center i Asien stöttar företag med produktion och leverantörsled i Asien, att implementera barns rättigheter.

Samarbeta för ett mer inkluderande samhälle

Ni kan även samarbeta med oss i vår satsning På Lika Villkor, som handlar om att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i Sverige. Verksamheten finns i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Västerås, Umeå och Luleå. I partnerskap med näringslivet, den offentliga sektorn och de boende i dessa områden arbetar vi utifrån en collective impact-modell för ett mer inkluderande samhälle.

Varför välja Rädda Barnen?

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation, fokuserad på hållbara insatser – akuta och långsiktiga. Vi har stått på barnens sida i 100 år och har en unik lokal räckvidd i Sverige, samt global räckvidd i 120 länder.

Vi tror att verklig hållbarhet bygger på att hjälpa i tid och över tid, och vår självständighet gör att vi kan agera där vi gör mest nytta för barn, i Sverige och i världen. Vi har vida erfarenhet av samverkan och långsiktiga partnerskap som skapar affärsvärde och hållbara företag. Tillsammans med er kan vi uppnå verkliga resultat för barn och arbeta mot att nå era hållbarhetsmål.