Samarbeta med oss

Barn och trygghet Libanon

I samarbete med företag kan vi skapa bättre förutsättningar för fler barn. Ert företag kan samarbeta med oss på det sätt som passar era förutsättningar, drivkrafter och mål.

Här kan du läsa om våra olika erbjudanden för företag: 

Vänföretag

Från 10 000 kronor kan ni bli Rädda Barnens vänföretag. Som vänföretag gör ni en viktig insats för barn i Sverige och över hela världen. Som tack för er insats får ni ett kommunikationspaket innehållande diplom, banners i olika storlekar, en e-postsignatur, förslag på inlägg till era kanaler och ett digitalt nyhetsbrev varje kvartal.

Ni kan också stötta oss genom att ge en enskild gåva. Då ger ni det belopp som passar er.

Hållbarhetspartner

Ni kan även som hållbarhetspartner stötta våra befintliga utvecklingsprojekt genom att bidra finansiellt till våra fokusområden. Välj ett fokusområde som ligger extra nära hjärtat, och stötta samtidigt de mål i Agenda 2030 som är mest relevanta för ert företag.

Vi bistår med ett kommunikationsunderlag och en årlig resultatuppföljning, så att ni kan berätta för era kunder och medarbetare om den skillnad ni uppnår för barn.

Huvudpartner

Som huvudpartner samarbetar ni med oss i ett skräddarsytt projekt. Då stöttar ni barn i en fråga som ligger nära företagets verksamhet. Ni får ett dedikerat team och kunskapspartner på Rädda Barnen samt löpande återkoppling på hur det går i er satsning. Ni får kommunikationsstöd så att ni kan berätta för era kunder och medarbetare om den skillnad ni uppnår för barn.

Ni kan också stötta oss genom att engagera era medarbetare i gemensam handling för barn. Vi kan även ge inspirerande föreläsningar för era medarbetare.

Child Rights and Business

Våra experter inom Child Rights and Business kan stötta er med en genomlysning av företagets påverkan på barn. Alla företag har en påverkan på barn, såväl direkt som indirekt, och denna påverkan handlar om långt mer än endast barnarbete.  Med hjälp av barnrättsprinciperna analyserar vi hela – eller valda delar av - er värdekedja; från leverantörsled till marknadsföring och policy dokument. Vi identifierar områden där ni kan addera ett barnrättsperspektiv för att på så sätt skapa affärsvärde och öka företagets hållbarhet.

Vårt CSR-center i Asien stöttar företag med produktion och leverantörsled i Asien, att implementera barns rättigheter.

På Lika Villkor - för barn och unga i Sverige

Ni kan även samarbeta med oss i vår satsning På Lika Villkor, som handlar om att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i Sverige. Verksamheten finns i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge. I partnerskap med näringslivet, den offentliga sektorn och de boende i dessa områden arbetar vi utifrån en collective impact-modell för ett mer inkluderande samhälle.

Varför välja Rädda Barnen?

Barnen är hjärtat i mänskliga rättigheter som är en förutsättning för att verka hållbart. Att utgå från barns rättigheter är att automatiskt tänka långsiktigt och är därmed den ultimata definitionen av hållbarhet.

Vi har 100 års erfarenhet av barn, lokal räckvidd i Sverige och global räckvidd i 120 länder, och vida erfarenhet av samverkan och långsiktiga partnerskap som skapar affärsvärde och hållbara företag. Tillsammans med er kan vi uppnå verkliga resultat för barn och arbeta mot att nå era hållbarhetsmål.

Vill du veta mer om hur vi kan samarbeta?

Kontakta oss