Lokalförening Stockholm -

Rädda Barnen i Stockholm

Välkommen till lokalföreningen i Stockholms stad! Vi är en mycket stor lokalförening med medlemmar i Stockholms alla stadsdelar. Ditt medlemskap är viktigt för att vi gemensamt skall vara en stark röst för barn i samtal med beslutsfattare och din medlemsavgift är basen för vår verksamhet.

Under skolterminerna driver vi studiestöd på flera platser i kommunen, på både låg- och mellanstadiet samt vid gymnasium för nyanlända unga. På skolloven erbjuder vi fritidsaktiviteter där deltagarna får prova på nya aktiviteter såsom lärande i naturen, in-och utomhus klättring, balans-jonglering och akrobatikträning med cirkuspedagoger.

Vid kriser upprättar vi barnvänliga platser där våra volontärer erbjuder stöd och lek. Vi har äver samtalsgrupper för flickor i lägre tonåren där vi använder Rädda Barnens ELLEN-metod, som leds av unga vuxna volontärer.

Utöver allt detta anordnar vi även utbildningar och samtal kring barns rättigheter som riktar sig till föräldrar och beslutsfattare, där vi utgår från barnens egna rapport till FNs barnrättskommitté

Kontakta oss

Har du frågor eller idéer?

Epostadress:
lf.Stockholm@medlem.rb.se