Rädda Barnen i Göteborg

Göteborgs lokalförening arbete går ut på att förbättre barns livsvillkor i Göteborgs kommun, då vi vill göra Barnkonventionen verklig för varje barn. Vi har verksamheter som riktar sig direkt till barn, som till exempel meningsfull fritid men även påverkansarbete.

Rädda Barnens lokalförening i Göteborg jobbar varje dag för att lyfta barns rättigheter! Vi har olika direktstödsverksamheter för barn där du som volontär kan engagera dig. Du kan även engagera Dig i påverkansarbete för att stärka barns rättigheter i beslutsprocesser.

Bli en av oss - att engagera sig är enkelt

Det finns flera sätt för du kan engagera dig i Rädda Barnen i Göteborg:

  • Bli medlem för att stötta oss när vi uppmärksammar politiker och beslutsfattare på barns rättigheter.
  • Bli sedan volontär för att träffa nya människor och bredda ditt perspektiv samtidigt som du gör konkret skillnad för barn.

Tillsammans gör vi skillnad för barnen i Göteborg, Sverige och Världen.

Bli medlem i Rädda Barnen Göteborg!

Bli medlem!

Kontakta oss

Du som vill ha reda på vad som händer hos Rädda Barnen lokalförening Göteborg just nu kan följa oss på Facebook och på InstagramHar du frågor eller idéer? Kontakta oss direkt på lf.goteborg@medlem.rb.se