Lokalförening Göteborg -

Rädda Barnen i Göteborg

Göteborgs lokalförening arbete går ut på att förbättra barns livsvillkor i Göteborgs kommun, då vi vill göra Barnkonventionen verklig för varje barn. Vi har verksamheter som riktar sig direkt till barn, som till exempel meningsfull fritid men även påverkansarbete.

Rädda Barnens lokalförening i Göteborg jobbar varje dag för att lyfta barns rättigheter! Vi har olika direktstödsverksamheter för barn där du som volontär kan engagera dig. Du kan även engagera dig i påverkansarbete för att stärka barns rättigheter i beslutsprocesser.

Kontakta oss

Har du frågor eller idéer?

Epostadress:
lf.goteborg@medlem.rb.se