Ett år efter cyklonen Idai: Klimatrelaterade naturkatastrofer barnens nya verklighet

Det har gått ett år sedan cyklonen Idai slog till mot södra Afrika och lämnade hundratusentals barn utan mat, rent vatten och tak över huvudet. Rädda Barnen är kvar på plats för att hjälpa drabbade med att återuppbygga sina liv. Samtidigt fortsätter nya naturkatastrofer i klimatkrisens spår att hota redan sårbara barn och familjer.

– Vi satt vid middagsbordet och åt när cyklonen kom. Vårt hus skakade och det dånade utanför. Plötsligt blåste taket iväg och det regnade på oss. Min moster bar min lillebror och höll mig i handen. Vi sprang till grannens hus som fortfarande stod kvar, berättar Miranda, 11 år, från Sofala provinsen i Mocambique.

Den 14 mars 2019 slog cyklonen Idai ned med sin enorma styrka och skövlade allt på sin väg genom Mocambique, Malawi och Zimbabwe. Det var den kraftigaste cyklonen någonsin i området. Hårdast drabbades Mocambique, som dessutom bara några veckor senare fick utstå den ännu kraftigare cyklonen Kenneth som spolade bort hela byar. Över tusen människor dog och många fler skadades. Miljontals fick sina liv slagna i spillror. 

Tusentals lever i tillfälliga boenden

Ett år efter cyklonerna lever fortfarande över 100 000 människor i tillfälligt upprättade boenden, som ofta endast består av ostadiga träkonstruktioner med plastskynken och plåttak som skydd från kyla, vind och regn.  Det gör att barnen och deras familjer blir särskilt sårbara för framtida naturkatastrofer.

Var med oss varje dag och hjälp barn i katastrofer!

Bli månadsgivare

Kvinnor och barn är de som har drabbats hårdast av cyklonernas härjningar. En av våra undersökningar visar bland annat att kvinnor och flickor behöver gå allt längre sträckor för att få tag på vatten och ved. Många flickor tvingas också spendera mer tid till att ta hand om mor- och farföräldrar och yngre syskon. Att människor fortfarande bor i tillfälliga boenden ökar också risken för att barn exploateras och inte går i skolan.

– Flera av mina klasskamrater kom aldrig tillbaka till skolan. Jag tror att de flyttade någon annanstans, säger Miranda.

Här är klimatkrisen redan verklighet

Södra Afrika är särskilt drabbat av klimatkrisen. Här stiger medeltemperaturen dubbelt så snabbt än globalt och flera länder har under det senaste året drabbats av flera extrema väderfenomen. En kombination av cykloner, översvämningar och extrem torka har lett till att 16,7 miljoner människor i regionen inte har tillräckligt med mat för dagen, något som snabbt kan leda till utbredd undernäring och i värsta fall svält.  

I provinsen Sofala i Mozambique har flera områden med tillfälliga boenden upprättats efter cyklonen Idai. Men så sent som i december förra året drabbades flera av dessa av kraftiga regn och översvämningar som skadade eller förstörde hem och spolade återigen bort skördar och därmed möjligheter till egenförsörjning. Extrema väderfenomen i södra Afrika till följd av klimatkrisen försvårar återuppbyggnadsarbetet och är den dystra verklighet som barnen lever i.   

På plats före, under och efter en katastrof

Att vi var på plats i Mocambique innan cyklonerna slog till innebar att vi snabbt kunde ställa om vårt arbete till akuta hjälpinsatser. Hittills har vi försett fler än 450 000 barn med mat och vatten, sjukvård och tak över huvudet. Vi har också satt upp barnvänliga platser, där barnen bland annat får psykosocialt stöd, och sett till att barnen kan fortsätta sin skolgång. Återuppbyggnadsarbetet kommer ta många år och vi kommer vara med barnen och familjerna till dess att de är tillbaka på benen igen.

Var med oss varje dag och hjälp barn i katastrofer!

Bli månadsgivare