"I år är Summer Vibe extra efterlängtat"

Summervibe

Nu längtar många barn extra mycket efter ett sommarlov fyllt av glädje, skratt, äventyr och kompisar. Därför erbjuder vi även i år Summer Vibe – sommarlovsaktiviteter på olika platser i Sverige.

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till lek, vila och fritid. Därför har vi startat verksamheten Summer Vibe på några platser i norra Sverige där barn saknar sommaraktiviteter. Här kan de välja bland allt från idrott till pyssel, bokläsning, musik och skapande. Alla aktiviteter är gratis och ledare och personal är utbildade för att skapa en trygg aktivitet för barn.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare

Vi ställde fem frågor till projektledaren Felicia Camara Ponturo:

Berätta om Summer Vibe?

– Det är en sommarverksamhet inriktat på rörelse och kultur som är gratis för alla barn mellan 6 och 16 år i Luleå, Sundsvall och Östersund. Vi välkomnar alla barn och har medvetet placerat verksamheten utanför stadskärnan så att alla barn kan vara delaktiga.

Varför är Summer Vibe så viktig?

– Summer Vibe handlar om att skapa meningsfulla aktiviteter för barn under sommarlovet. Men det handlar också om att skapa gemenskap och glädje. Det har varit ett tungt år, inte minst för många barn, som knappt kunnat ha aktiviteter på grund av corona. Därför är aktiviteterna extra viktiga och efterlängtade i år. Glädjen hos barnen går inte att ta miste på och vi har haft fullt hus varje dag. Det känns fantastiskt!

Berätta om aktiviteterna?

– Vi erbjuder allt från basket, dans, parkour och rörelsebingo till bokläsning och kultur på hjul där barnen får skapa musik. 

Vilka aktiviteter är mest populära?

– Basket och musikskapande är väldigt poppis. Men överlag har alla våra aktiviteter lockat.

Vilka vuxna deltar i lägret?

– Förutom personal från Rädda Barnen har vi även ledare från föreningslivet och våra samarbetspartners. Även föräldrar får vara med, vilket vi uppmuntrar. Det ger dem möjlighet att träffa andra föräldrar. Långsiktigt hoppas vi också att ledarna återkommer år efter år så att de lär känna barnen och kan utveckla verksamheten utifrån barnens behov.


Läs om vad som händer på Summer Vibe i Luleå, Sundsvall och Östersund 

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare