Brott mot barn 2023

Rädda Barnen har för åttonde gången granskat polis och åklagares handläggningstider för allvarliga brott mot barn. Årets rapport behandlar tiden 2018-2022 och såväl handläggningstider som hur stor andel av utredningarna som går vidare till åtal.

Enligt lag ska allvarliga brott mot barn handläggas inom 90 dagar. Under perioden 2018 till 2022 har mer än vart tredje barn fått vänta mer än 90 dagar på beslut vilket är en större andel än någon gång sedan 2011. Samtidigt har den genomsnittliga tiden för att slutföra utredning ökat till närmare hundra dagar 2022. Trots att utredningstiden ökat är det dessutom färre förundersökningar som leder till åtal. Barn utsatta för allvarliga brott riskerar att få vänta alldeles för länge på så väl upprättelse som stöd, skydd och behandling.

Vår rapport visar dessutom på stora regionala skillnader. Barn utsatta för allvarliga brott får olika hjälp beroende på vart i landet de bor.

Brott mot barn 2023

Läs rapporten