Efter våldet - stärk barns rättigheter på skyddat boende

Varje år tvingas tusentals barn i Sverige att fly från sina hem till ett skyddat boende på grund av våld i hemmet. Vi behöver agera här och nu för att hjälpa de barnen till en uppväxt fri från våld.

Rädda Barnen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnafrid, Marie Cederschiöld högskola samt Göteborgs Stadsmission har under två år drivit det EU-finansierade projektet ”Efter Våldet – barns rättigheter på skyddat boende”. Det är organisationer som har lång erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta barn och denna kunskap har varit ett fundament i projektet. 

Under projektet har personal på skyddade boenden och socialtjänsten bidragit med information om vilka brister de ser gällande barn på skyddade boenden. Det har även genomförts workshops med barn som bor på skyddat boende om vad barnen själva skulle vilja förändra för att situationen ska bli bättre för dem och för andra våldsutsatta barn. Detta ligger till grund för fem områden där det krävs förbättringar.

Vi behöver:

  • Se till att varje barn får tillgång till ett tryggt boende efter tiden på skyddat boende.
  • Garantera att barn aldrig tvingas till umgänge med en våldsutövande förälder mot sin vilja.
  • Ge barn tillgång till bedömning, stöd och behandling för att hantera upplevelser av våld.
  • Säkerställa att barn får snabb tillgång till förskola och skola vid placering på skyddat boende.
  • Agera för att den våldsutövande föräldern genomgår behandling så att våldet upphör

Uppmaningar till politiker och beslutsfattare

Ladda ned dokumentet för att se att det går att göra skillnad på såväl lokal som nationell nivå.

Ladda ned

Rapport: Kartläggning av brister och kunskapsluckor

I kartläggningen belyses brister och kunskapsluckor i skyddsnätet runt barnet i skyddat boende.

Ladda ned

Läs mer om EU-projektet Efter våldet

Det är viktigt att våldsutsatta barns röster blir hörda. Vuxna behöver lyssna på barnen för att veta vad de behöver för att kunna hjälpa dem bättre. Se vår film Vem lyssnar på barnen ovan.

Umgänge med en förälder som har utövat våld är ofta särskilt komplicerat. Varje barn måste få komma till tals och få information på ett sätt som de kan ta till sig. Så är det inte nu. Se mer i videon ovan.

Podcast: Mellan Stolarna – Det dubbla sveket

Den här podden, av och med psykologer och psykoterapeuter från Rädda Barnens Centrum för Stöd och Behandling, pratar om varför barn faller mellan stolarna, hur det påverkar barnen och hur vi kan lösa det.

I avsnitt 3 pratar vi om att leva på flykt undan våldet. Barn som bor på skyddade boenden har ofta svårt att få tillgång till vård och behandling från samhället. Olga Persson, förbundsordförande för Unizon och Sara Skoog, psykoterapeut från Rädda Barnen pratar om hur det kan vara så och vad som krävs för att situationen ska förbättras.

Till avsnitt 3 av podden Mellan Stolarna - Det dubbla sveket

Läs mer om rapporten Mellan stolarna och lyssna på fler poddavsnitt

 

Webinarie: Efter Våldet -  Fem områden som behöver förbättras för att hjälpa våldsutsatta barn

Vilka förändringar går att göra på lokal och nationell nivå för att förbättra situationen för våldsutsatta barn utifrån Efter Våldets fem uppmaningar? Föreläsning med Sara Skoog, Psykoterapeut, Rädda Barnen,  med efterföljande panelsamtal med Karin Sjömilla, barnrättsjurist Rädda Barnen, Rebecka Andersson, generalsekreterare för Unizon och Anna Nelson, utredare på Barnafrid.