Snapshot tool synliggör barns behov under flyktvägen

Var med och skydda barnen i Ukraina.

Snapshot tool är ett verktyg för att samla in röster om barns behov i hela Europa för att ge ett bättre och mer koordinerat stöd till barn på flykt.

Barn och deras familjer flyr Ukraina till närliggande länder, för att sedan fortsätta sin resa till andra europeiska länder. Den juridiska statusen för ukrainska flyktningar gör att de har möjlighet att röra sig snabbare (än tidigare grupper av flyktingar i Europa) mellan länder och ofta stannar ganska kort tid på varje plats. 

Just nu testar vi och flera andra Rädda Barnen organisationer i Europa ett nytt verktyg för behovsanalys. Vi kommer under sommaren och resten av året att sprida Snapshot på ukrainska och ryska i Ukraina och längs hela flyktvägen till Sverige, för att kunna analysera hur behoven ser ut både i Ukraina och här. Vi uppmanar därför både våra medlemmar och andra civilsamhällesorganisationer som möter flyktingar från Ukraina att sprida enkäten till så många som möjligt. Desto fler svar vi får in desto bättre analys av behov kan vi göra. Förhoppningen är att testet ska utfalla väl och att vi ska kunna använda verktyget bredare i framtiden.

Du som möter familjer på flykt kan bidra till att stärka stödet i hela Europa

Vi på Rädda Barnen möter många barn och familjer på flykt – nu gör vi ytterligare insatser för ett starkare skydd för barnen längs hela flyktvägen. Hjälp oss gärna att sprida Snapshot-verktyget direkt till familjer på flykt eller via nätverk för vuxna som möter barn på flykt. 

Ladda ned affischer

Här finns texten på engelska att ladda ned.

Snapshot tool

Till enkäten

Om Snapshot Tool - vad är det?

 • En online-enkät till personer som lever i, eller har flytt från, kriget i Ukraina
 • Den riktar sig till vuxna i barns närhet, föräldrar och barn från 15 år
 • Enkäten är översatt till både ryska och ukrainska
 • Det tar ca 10 min att fylla i den
 • Den sprids via QR-kod och länk i sociala medier
 • Den används både i Ukraina och i flera länder i Europa

Syftet är att ta reda på:

 • Vad barn och deras familjer behöver i Ukraina
 • Vad barn och deras familjer behöver under sin flyktväg från Ukraina
 • Hur länge de planerar att stanna på olika platser och vart slutdestinationen är
 • Hur de vill ta emot information och komma i kontakt med hjälporganisationer
 • Potentiella hinder för att lämna Ukraina och/eller hinder under resans gång