Detta borde alla veta om sexuella övergrepp mot barn

Cirka 20 procent av alla barn har utsatts för ett sexuellt övergrepp. Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna om sexuella övergrepp mot barn. Kunskap ger makt att hjälpa.

Handboken innehåller

  • Vilka barn drabbas?
  • Vad säger lagen?
  • Vem utnyttjar barn sexuellt?
  • Varför berättar inte barn om sexuella övergrepp?
  • Hur kan jag förebygga att ett barn drabbas?
  • hur kan jag hjälpa ett barn som utsatts för övergrepp?

Ladda ned handboken Detta borde alla veta om sexuella övergrepp

Ladda ned

Konkret kunskap från foldern

Sexuella övergrepp mot barn kännetecknas av att någon utnyttjar barnets beroendeställning och utsätter det för handlingar som barnet inte kan förstå, inte är moget för, inte med insikt kan ge samtycke till och som kränker barnets integritet. Övergreppen kan vara både fysiska och icke-fysiska.

Många övergrepp begås av en person som barnet känner och litar på. Och som barnet är beroende av. Det kan vara en förälder, en släkting eller en kompis och det sker ofta i en miljö där barnet borde vara säkert.

Småbarn utsätts oftare i sitt nätverk medan ungdomar i större utsträckning utnyttjas av andra ungdomar. Flickor är mer utsatta än pojkar och den som begår övergreppet är oftast en kille eller en man.

De barn som har en extra stark beroendeposition gentemot vuxna, till exempel funktionshindrade barn, är mer utsatta.