Orostelefonen om radikalisering

Är du orolig att någon du känner dras till en extrem rörelse eller ideologi? Från och med måndag 23 mars kan du ringa 020-100 200 anonymt och kostnadsfritt för att få stöd och råd.

När kan jag ringa?

Orostelefonen öppnar måndag 23 mars.

Du är välkommen att ringa på 020-100 200 

Måndag–fredag 9:00–12:00 och onsdagkvällar 17:00–20:00.

Vi som svarar är utbildade i samtalsstöd. Samtalen kostar inget och syns inte på telefonräkningen. Du som ringer får vara anonym. Ring så berättar vi mer. 

Fakta om Orostelefonen

Orostelefonen vänder sig till dig som är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du som ringer till Orostelefonen får stöd och råd om vart du kan vända dig för att få hjälp i den kommun där du bor. Du är också välkommen att ringa till oss om du bara vill prata med någon om din oro.

Orostelefonen är en nationell och anonym stödtelefon om radikalisering. Rädda Barnen drev Orostelefonen mellan 1 februari 2017 och 31 dec 2018. Efter att har säkrat ny finansiering startar vi upp verksamheten igen den 23 mars 2020. Det gör vi för att vi ser att unga personer riskerar att rekryteras till och fara illa genom våldsbejakande extremism. Vi vill att du som vän, familj eller barn ska kunna ringa till oss om du är orolig för någon närstående, oavsett deras ålder, och få professionellt samtalsstöd och råd. Även du som är engagerad i föreningslivet kan ringa till oss.

Kunskap utifrån Orostelefonens tidigare arbete

Nedan kan du ladda ner hela rapporten Utslag av oro från Segerstedtinstiutet. Här kan du även ladda ner och läsa Orostelefonens årsrapport för 2017. Rapporten fokuserar på vilka lärdomar och reflektioner vi gjorde under vårt första år. Du kan även ladda ner och läsa vår sammanställning av samtalsstatistiken under januari–juni 2018, där vi beskriver vilka som ringt och vad samtalen handlat om.

Omslag till årsrapporten 2017 för Orostelefonen

Årsrapport Orostelefonen 2017

Här kan du ladda ner och läsa Orostelefonens årsrapport för 2017. Rapporten fokuserar på vilka lärdomar och reflektioner vi gjort under vårt första år.

Ladda ned

Rapport: Utslag av oro

Läs kunskapsanalysen över Orostelefonens samtalsdokumentation om de som är oroliga för extremism och radikalisering och om dem som hanterar samtal med dem.

LADDA NED
Orostelefonen_statistik

Samtalsstatistik (januari–juni 2018)

LADDA NED