Hit kan du vända dig

Här tipsar vi om fler ställen dit om du som barn, ung eller vuxen kan vända dig om du behöver mer stöd och kunskap i dessa frågor.

Tips på fler att vända dig till för att få stöd i frågor om radikalisering & hat:

Rädda Barnens Orostelefon om radikalisering

Orostelefonen arbetar med frågor som rör hatbudskap och radikalisering. Vi finns till för dig som är anhörig, tillhör civilsamhället eller själv är involverad i en miljö du vill lämna. Ring oss på 020-100 200, anonymt och kostnadsfritt för stöd, råd och vägledning kring en oro för både barn och vuxna. Orostelefonen är öppen Helgfria måndagar 12:00–18:00 och torsdagar 9:00-13:00. Rädda Barnens Orostelefon om radikalisering

EXIT (Fryshuset)

EXIT finns för dig som är aktiv i våldsbejakande radikala, nationella eller religiösa grupper och vill få hjälp att lämna dessa. EXIT ger även stöd till anhöriga och bistår med utbildning och information till organisationer och myndigheter. EXIT

Agera Värmland

Vill du hjälpa en närstående att lämna extremism eller behöver du själv stöd att orka stå ut? På Agera Värmland kan vi kostnadsfritt ge råd och stöd både till den som vill lämna en extremistisk miljö och till närstående som behöver hjälp att hantera vardagen när någon man står nära dras in i våldsbejakande extremism. Agera Värmland


Center mot våldsbejakande extremisms stödtelefon(CVE)

CVE:s stödtelefon är till för yrkesverksamma, främst i kommuner och myndigheter på lokal nivå, som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Center mot våldsbejakande extremisms stödtelefon

Extremkoll (Flamman socialt förebyggande centrum)

Extremkoll är Sveriges första digitala plattform för unga mot våldsbejakande extremism. De har även en ingång för anhöriga med tips, kunskap och råd. Extremkoll

Nätsmart

I nya #nätsmart hittar du tips och råd om hur du kan prata med barn om sexuella övergrepp på nätet. Läs om hur du som vuxen kan vara en del i barnens nätanvändande och bidra till att nätet blir en trygg plats. Nätsmart

Om du som barn mår dåligt eller behöver mer stöd

Om du mår dåligt, blivit illa behandlad eller på annat sätt inte har det bra finns det hjälp att få! Det brukar vara bra att prata med en vuxen du känner och litar på, kanske en lärare, skolkurator eller släkting. Här finns tips på fler ställen dit du kan vända dig för hjälp eller för att få kunskap.


Här hittar du fler tips var du kan vända dig att få stöd Få hjälp om du mår dåligt - Rädda Barnen (raddabarnen.se)