Verktygslåda om extremism och radikalisering

Här kan du ta del av vårt material om extremism och radikalisering, och få information i frågor som rör våldsbejakande extremism samt vart du kan vända dig för att få stöd, råd och hjälp.

Rädda Barnens Orostelefon om radikalisering

Orostelefonen arbetar med frågor som rör hatbudskap och radikalisering. Vi finns till för dig som är anhörig, tillhör civilsamhället eller själv är involverad i en miljö du vill lämna. Ring oss på 020-100 200, anonymt och kostnadsfritt för stöd, råd och vägledning kring en oro för både barn och vuxna. Orostelefonen är öppen helgfria måndagar 12:00–18:00 och torsdagar 9:00-13:00. OBS! Orostelefonen har stängt vecka 29-30.

Vägledningen Växa upp utan hat - att prata med barn och unga om extremism

Vägledningen riktar sig till viktiga vuxna som vill lära sig mer om hur man kan prata och arbeta förebyggande med barn och unga kring frågor som rör hat, radikalisering och våldsbejakande extremism.

I vägledningen pratar vi om vikten av att våga samtala med barn och unga om frågor som rör hat, extremism och radikalisering och hur du som viktig vuxen kan arbeta förebyggande. 

Växa upp utan hat - att prata med barn och unga om extremism.

LADDA NED VÄGLEDNINGEN

Att samtala med barn om hat och extrema åsikter som viktig vuxen

Här har vi sammanställt tre tips som kan vara till hjälp för dig som viktig vuxen när du när känner en oro och behöver samtala med barn eller unga om svåra ämnen såsom hat och extrema åsikter.

Läs tipsen!

 

Att samtala med tonårsbarn om hat och extrema åsikter

Du som förälder är viktig. Här har vi på Orostelefonen om radikalisering sammanställt fem tips en film som kan vara till hjälp för dig som förälder när du ska samtala med ditt tonårsbarn om svåra ämnen såsom hat och extrema åsikter.

Det svåra samtalet

Rapporten "Det svåra samtalet" baseras på samtal till Orostelefonen om radikalisering med anhöriga, yrkesverksamma och andra viktiga vuxna under åren 2017-2020.

Kunskap utifrån Orostelefonens tidigare arbete

 

Filmer om extremism

Vad är det som gör att barn och unga radikaliseras in i våldsbejakande extremism?

I Rädda Barnens Orostelefon om radikalisering har vi sedan 2017 tagit emot hundratals samtal som bekräftar det forskningen idag säger om faktorer som ökar och minskar risken för att radikaliseras.

Hur kan det gå till när barn och ungdomar lockas in i hatiska och våldsbejakande miljöer på nätet?

Grooming är ett verktyg som vanligtvis används av vuxna för att ta kontakt med barn och ungdomar i ett sexuellt syfte. Men grooming kan också användas för att dra in barn och ungdomar i våldsbejakande extremism.

Vet du om att barn kan möta hatbudskap när hen spelar, chattar eller tittar på videos på nätet?

Nätet är en plats där barn och ungdomar mer eller mindre ofiltrerat kan möta extremistiska budskap. Vi behöver ständigt prata om barns trygghet på nätet, från tidig ålder, och gärna både i skolan och hemma.