Så pratar du med ditt barn om svåra händelser

Tonåring pratar med en vuxen.

Även barn som inte själva drabbats av en svår händelse kan behöva hjälp att bearbeta det de hör talas om, till exempel genom tv och internet. Våra psykologer på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling ger sin syn på hur vuxna kan prata med barn om sådant som oroar dem.

Barnen påverkas också av hur deras föräldrar eller omsorgsgivare själva reagerar och agerar. Det viktigaste som vuxen när ett barn är oroligt, är att förmedla lugn och trygghet.

Svara så enkelt och konkret som möjligt på det barnet frågar om. Överös inte med vuxendetaljer, och kom ihåg att det är viktigt att skilja på sina egna och barnets känslor. När vi vuxna drar igång vårt eget orossystem så kan det ha en starkare påverkan på barnet än bilden i sig.

Prata med barnen om deras oro 

Vi vuxna behöver tänka på att inte föra över en för stor del av vår oro på barnen. Det kan vara svårt med tanke på det samhälle vi lever i idag som i mångt och mycket betonar just risker.

Samtidigt är det nödvändigt att barn får veta att världen är både bra och dålig men att vuxna finns och arbetar med att göra saker och ting bättre och att barnen skall kunna ha förtroende för vuxenvärlden. Det förtroendet byggs upp genom att vara ärlig, men samtidigt inte skrämma barnet genom att ge mer information än vad han eller hon är mogen för eller frågar efter.

Läs också: Råd till barn och unga som känner sig oroliga

Utgå från barnens frågor

Därför är det viktigt att lyssna in barnens frågor, även frågor som inte uttalas. Istället kan frågorna uttryckas på annat sätt, till exempel genom lek.

Mindre barn kan lätt identifiera sig med andra barn och kan bli rädda när de hör om hemskheter som har drabbat andra barn. Kanske kan ett barn fundera på om en olycka kan hända även dem. Blotta tanken på att ens barn skulle drabbas av något är mycket svår att bära för oss vuxna. Men det är ändå viktigt att inte lova barn att ingenting kan hända dem, om de frågar om detta.

Som vuxen får du anpassa nivån efter barnet det gäller och hur barn i olika åldrar generellt sett tar in information.

Att prata med barn i olika åldrar

Barn i förskoleåldern behöver ofta de vuxna för att kunna sätta ord på sina tankar och frågor och det är bra att du som förälder eller vuxen är medveten om det. Också viktigt att tänka på är att inte lämna över de svåra samtalen till förskola eller skola eftersom det är du som förälder eller vårdnadshavare som ditt barn har starkast anknytning till.

Barn i skolåldern är mer konkreta än förskolebarnen i hur de relaterar till vuxenvärlden. De kan till exempel vara intresserade av hur en jordbävning uppstår och här kan du som vuxen förklara och kanske visa på en karta var det hände någonstans. Ofta kan barnet komma med en fråga för att sedan behöva tänka ett tag och återkommer sedan igen med en ny fundering. Barn tar in skrämmande saker i små portioner.

När barnet kommit upp i tioårsåldern förstår han eller hon vad döden innebär och har ofta ett större nätverk att vända sig till, som skolpersonal och vänner. Barn i den här åldern söker också mycket information själva och därför är det viktigt att som vuxen fråga om man misstänker att de är oroliga för något. Att visa intresse för barnets värld är alltid viktigt.

Prata om vad som sprids på internet

Som vuxen är det viktigt att du tar dig tid och sitter bredvid ditt barn någon gång då och då, när han eller hon sitter framför datorn. På det sättet får du dels koll på vad ditt barn gör på nätet, samt att det kan det vara lättare att sätta igång ett samtal utifrån något ni båda har framför er.

Du kan också hjälpa barnet att reflektera över och sätta ord på flödet och de bilder som sprids genom att prata om aktuella händelser, till exempel vid middagsbordet.

 

Appen Safe Place

I Rädda Barnens app Safe Place finns enkla övningar som kan hjälpa för att komma till ro och må bättre. I appen finns också kunskap om stress och svåra känslor. Safe Place är gratis, anonym och framtagen av Rädda Barnens psykologer.

Läs mer och ladda ned appen