Så stöttar du ditt barn genom tonåren

En pojke som lutar sig mot en hög pärmar.

Tonårsperioden kan vara överväldigande både för tonåringen och för föräldrarna. Vad händer egentligen under puberteten, och hur hanterar man barnets utveckling och humör? Experten ger sina bästa tips.

Det är mycket som händer i ett barns utveckling, inte minst när det närmar sig tonåren. Hormonproduktionen ökar och hjärnan utvecklas, vilket gör det möjligt för barnet att tänka på andra sätt än tidigare. Det dröjer dock ända upp till 25–30 årsåldern innan de delar i hjärnan som möjliggör konsekvenstänkande är helt färdigutvecklade.

– Det kan kännas provocerande både för tonåringen och för föräldern eftersom tonåringar ofta både ser sig som vuxna och stundtals beter sig på ett vuxet sätt, säger Carina Örgård, som är socionom och legitimerad psykoterapeut på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling i Göteborg.

– Alla kan hamna i ett svartvitt tänkande men i tonåren är det ibland så en förhåller sig till det mesta, det är mycket antingen eller.

”Som att åka berg- och dalbana”

Som förälder är det svårt att veta hur utvecklingen ser ut på det psykologiska planet. Hur stora förändringarna är, och när de sker, är olika från individ till individ.

– Det kan bli lite som att åka berg- och dalbana. Ena dagen kan tonåringen vara redig och öppen mot dig som förälder, för att nästa dag ifrågasätta allt. Det kan vara svårt att förstå och hänga med i svängarna, säger Carina Örgård.

Stöd vårt arbete för att hjälpa barn

Bli månadsgivare

En pojke och en vuxen som sitter tillsammans på en skateboard.

Mindre insyn i barnets mående

Tonårsperioden innebär inte bara en ny utvecklingsfas rent fysiskt, utan också en frigörelseprocess där ungdomen tränar på att klara ett självständigt liv. Det kan visa sig genom att hen ena dagen vill ha så lite kontakt med sina föräldrar som möjligt, för att nästa dag vilja bli omhändertagen och få kärleksbetygelser.   

Carina Örgård förklarar att det svåraste inte behöver vara att tonåringen testar gränser, utan att man som förälder helt plötsligt inte har lika stor insyn i barnets mående längre.

– Som förälder behöver en hitta andra sätt att närma sig sin tonåring. I stället för att ungdomen ska vara redo att prata när det passar föräldern, tror jag att föräldrar måste investera i lite mer tid för att vara där när tonåringen väl söker kontakt.

Vänta ut och ha tålamod

Carina Örgård betonar vikten av att föräldrarna finns där när tonåringen behöver dem. Fortsätt till exempel att bjuda med ditt barn på aktiviteter. Oftast får du kanske ett nej – men fortsätt ändå.

– Som förälder tror jag att man får stå ut med att bli avvisad, gång på gång. Förvänta dig inte ett tack, många tonåringar har nog med sig själva och sitt eget.

Att tonåringen väljer bort att vara med föräldern är en del i att bli självständig.

En flicka tittar i mobilen.

Öppen kommunikation

Att som förälder vara öppen och nyfiken på den värld som tonåringen lever i och lyssna på den ungas funderingar – utan att döma – kan vara både intressant och viktigt. På det sättet kan tonåringen våga öppna sig och berätta mer om hur hen känner och tänker.

– Ett sätt att få kontakt kan vara att genuint intressera sig för det din tonåring gör. Ju mer du är insatt i din tonårings värld desto lättare kan det vara att förstå reaktioner och beteenden, säger hon.

Sänk kraven och välj dina strider

Som förälder kan det vara bra att ta ett steg tillbaka och fundera igenom vilka regler du tycker är nödvändiga under den mest intensiva tonårsperioden.

– Det är viktigt att inte alltid hamna i konflikt. Välj i stället ut vad som är viktigast och förhandla om vissa regler. Det ger tonåringen ökat självbestämmande och övning i att kunna kompromissa, säger Carina Örgård.

– Det är totalt meningslöst att ta diskussionerna i stridens hetta. Då är ni översköljda av era känslor och de delar av hjärnan som är mottagliga för att ta in nya perspektiv är frånkopplade. Då går det faktiskt inte att ta in mer information hur bra du än argumenterar.

Som förälder gäller det i stället att vara påhittig och hitta nya tillfällen för de djupare resonemangen. Kanske ska du till exempel passa på att göra ärenden ihop med din tonåring så att det uppstår naturliga tillfällen att prata sinsemellan?

Våga erkänna misstag

Det är omöjligt att vara perfekt som förälder. Du kan inte vara förberedd på allt, för ingen dag eller situation är den andra lik – och du kan dessutom själv vara påverkad av andra saker som gör att din egen förmåga varierar. Men det viktigaste, menar Carina Örgård, är att du som förälder kan erkänna att du har brister och be om förlåtelse när du tycker att du har gjort fel.

– Försök att inte hamna i försvar utan erkänn om du har varit på dåligt humör. Då föregår du både med gott exempel och reparerar den skada som skett.

Foto 1: Phovoir/Shutterstock
Foto 2: Stock Rocket/Shutterstock
Foto 3: Samuel Borges Photography/Shutterstock

Expertens tips till tonårsföräldrar:

 1. Hitta sätt att närma dig din tonåring och investera tid i att vara där när tonåringen söker kontakt. Fortsätt bjuda in även om du får nej gång på gång. 
 2. Var öppen inför, och nyfiken på, den värld som tonåringen lever i. Att vara insatt i barnets verklighet kan göra det lättare att förstå reaktioner och beteenden. 
 3. Det är viktigt att inte alltid hamna i konflikt. Fundera över vilka regler som är viktigast och förhandla om andra tillsammans med din tonåring. Det ger dessutom ökat självbestämmande och övning i att kompromissa. 
 4. Undvik att ta diskussioner i stridens hetta. 
 5. Våga erkänn dina misstag och be om ursäkt om du tycker att du har gjort fel. Då föregår du som förälder med gott exempel. 

Orolig för din tonåring? Då ska du söka hjälp:

Det kan som vara lätt att bli orolig för sin tonåring. Men komplicerade beteenden behöver inte vara anledning till oro. Om vissa beteenden däremot ökar och håller i sig under en längre period kan det dock vara bra att söka råd och stöd. Var uppmärksam på:

 • Om din tonåring under en längre period drar sig undan all social kontakt och alla aktiviteter på ett sätt som hen inte brukar göra.
 • Om din tonåring lider av långvariga sömnproblem och inget av det ni testat fungerar.
 • Om du upplever att tonåringens aptit blir sämre och att det har lett till utebliven viktuppgång eller till och med viktnedgång.
 • Om tonåringen får ökad skolfrånvaro eller helt slutar att gå till skolan.
 • Om din tonåring hamnar i ständiga konflikter även med andra utanför familjen.

Här kan du söka hjälp:

 • Kommunens förebyggande verksamheter.
 • Elevhälsan.
 • Ungdomsmottagningen.
 • Din vårdcentral.
 • Barn- och ungdomspsykiatrin.