Orostelefonen för dig som yrkesverksam

"Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter." Barnkonventionen, artikel 13

Orostelefonen om radikalisering  arbetar för att barnkonventionen ska få en tydligare plats i arbetet mot våldsbejakande extremism. Alla barn har rätt till utveckling och ett liv fritt från våld. Vi vill att barn ska behandlas som barn och att anhöriga ska stärkas i sin viktiga roll som en trygg länk till ett liv efter det börjat gå snett. Vi vill se ett samhälle där barn får växa upp utan hat.

Stöd till dig som yrkesverksam

Behöver du stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism? Kontakta i första hand CVE:s stödtelefon för yrkesverksamma, men du är också alltid välkommen att kontakta oss på Orostelefonen.

Till CVE:s stödtelefon

Så här har andra aktörer spridit information om Orostelefonen:

  • Informerar om och hänvisar till Orostelefonen på sin webbplats. Så här kan informationen på webben se ut:

Var inte ensam med din oro.

Ring och prata med Orostelefonen om du är bekymrad för någon i din närhet som uttrycker hatiska, våldsamma eller extrema åsikter. Vi som svarar i telefonen har lång erfarenhet av att stödja och hjälpa människor i svåra samtal.

Samtalen är gratis och du som ringer får vara anonym. Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att ringa, så berättar vi mer. Du kan också skicka e-post till oss på orostelefonen@rb.se – tänk på att din e-postadress kan avslöja ditt namn.

  • Berättar om att Orostelefonen finns på samverkansmöten och i olika nätverk. Exempelvis brottsförebyggande råd och andra forum. Påminner om att Orostelefonen finns då frågor kring hatbudskap och radikalisering kommer upp.
  • Sprider visitkort och foldrar till föräldrar, anhöriga och andra viktiga vuxna som möter barn i sitt yrke eller ideella uppdrag, exempelvis i skolan och på fritidsaktiviteter. Sätter upp affischer om Orostelefonen på platser där anhöriga, barn och unga, samt viktiga vuxna befinner sig . Såsom anslagstavlor, väntrum och andra mötesplatser för verksamheter som rör barn och ungdom, idrott och fritid samt vuxenverksamheter.

Vad är våldsbejakande extremism?

Orostelefonen är en stödtelefon i frågor som rör hatbudskap och radikalisering. Om du inte riktigt vet eller förstår vad våldsbejakande extremism är eller står för så är inte det konstigt. I korthet används begreppet för att beskriva rörelser, ideologier eller miljöer som är villiga till eller uppmuntrar till att använda våld för att skapa förändring i samhället.

Vad gör Orostelefonen?

Vi på orostelefonen tror på vikten av att lyssna, försöka förstå och att våga prata om kontroversiella frågor. Att prata om våldsbejakande extremism innebär också att prata om frågor som rör rasism, hat, hot och anti-demokratiska åsikter. Vårt fokus i arbetet med våldsbejakande extremism är därför det förebyggande arbetet. Det betyder att vi vill stötta och finnas där innan en person blir en del av en rörelse som förespråkar eller uppmuntrar till våld. Men vi finns också där för de personer som önskar lämna en sådan rörelse eller kanske tvekar kring sitt engagemang.

Vad är extrema och radikala åsikter?

I de samtal vi får in till Orostelefonen har vi sett att begreppet extrema åsikter ofta förekommer när man beskriver sin oro om en närstående. Förändrade åsikter och beteenden ska tas på allvar och bemötas speciellt om de innehåller hat mot andra människor. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är okej att ha radikala och extrema åsikter. Det betyder inte att man kommer vilja förändra samhället med våld. Vi har åsiktsfrihet i samhället vilket betyder att vi får tycka och tänka vad vi vill. Speciellt när man är ung, är att vara radikal och att vilja förändra samhället en viktig del.

Varför väljer man då att gå med i en våldsbejakande rörelse eller miljö?

Det finns inget enkelt svar på det utan många olika anledningar. Oftast är det flera olika orsaker som samverkar. Det kan handla om identitetssökande, utanförskap, statusjakt, spänningssökande, sociala relationer, en bristande uppväxtmiljö etc.