Podd: Flickor på flykt i Sverige och Europa

Möt tre unga tjejer som av olika anledningar flytt sina hem och tagit sig till Europa. Här lever de i ovisshet om framtiden och delar känslan att flykten aldrig verkar ta slut.

”Jag trodde de brydde sig om barn, men det gör dem inte. Jag vet inte ens om jag kommer att ha en framtid eller inte” Arezo, 15 år

När Melli var 15 år packade hon ner sina käraste ägodelar i en ryggsäck: bilden på sin familj och dagboken. Ensam gav hon sig ut på den riskfyllda resan över Medelhavet, på flykt undan ett tvångsgifte i Iran. Väskan försvann i vågorna när båten sjönk, men till slut lyckades Melli ta sig till Sverige. Nu är hon snart färdig med gymnasiet och jobbar inom vården, men hon vet fortfarande inte om hon får stanna här.

Drömmar om frihet
15-åriga Arezo kom till Sverige med sin familj. Hon går i skolan och umgås med sina vänner, men familjen har fått avslag och lever nu utan papper. Sverige tvångsutvisar inte barnfamiljer från Afghanistan men Arezo lever i ständig rädsla för att polisen närsomhelst ska knacka på dörren, och för vad som ska hända när hon fyller 18 år.

För 14-åriga Naba från Syrien slutade flykten från kriget i ett center i Bosnien. Här lever hon ett instängt liv men bär fortfarande på drömmen att en dag kunna känna sig fri.

Lyssna på iTunes

Ett tips är också vår podd om flickor på flykt i södra Afrika!

Girls on the move

Runt 20 miljoner flickor befinner sig på flykt världen över. Varje flicka bär på en kraftfull historia — varför hon migrerar, de risker hon står inför under sin resa och visionen om den framtid som hon rör sig mot. Det är viktigt att flickors berättelser hörs. Därför har Rädda Barnen träffat tjejer från fyra kontinenter för att lyssna och lära av dem direkt. Det samlade materialet har resulterat i podcasten ovan och i avsnittet Flickor på flykt i södra Afrika, forskningsrapporter och utställningen Girls on the Move – the unheard stories på Fotografiska som visar hur genus påverkar upplevelser och resultat för barn i migration och förflyttning.