Podd: Barn på flykt och rätten till utbildning

I ett nedgånget flyktingläger i Bosnien bor 14-åriga Mira. Tillsammans med sina föräldrar och fyra syskon har hon försökt ta sig över gränsen till EU-landet Kroatien 12 gånger. Varje gång har familjen blivit skickad tillbaka.

För barn som Mira är tillvaron ofta kaotisk och det är svårt att få kontinuitet i sin skolgång. Många barn på flykt runt om i världen har inte tillgång till någon utbildning alls.

Men genom ett program som Rädda Barnen driver får Mira och de andra barnen i lägret möjlighet att gå i skolan, tillsammans med bosniska barn. Så i väntan på att familjen ytterligare en gång ska försöka lämna landet går hon i skolan, med drömmen om att lära sig flera språk och i framtiden bli polis.  Även om barnen stannar i lägret ett kort tag eller i flera år är målet detsamma – att alla barn på flykt ska få möjlighet att gå i skolan.

Lyssna på iTunes