Rädda Barnens material om Livets Lotteri

Välkommen att arbeta med Rädda Barnens material som berör en av våra mest existentiella frågor nämligen: Om jag hade fötts på någon annan plats – hur hade mitt liv sett ut då?

Tillsammans kan du och dina elever uppleva världens alla länder och få insikter om de förutsättningar och risker som landets invånare brottas med.

Ni får möjlighet att diskutera och fördjupa er i aktuella världsfrågor. Eleverna övar i att ta ställning och argumentera för sin sak samtidigt som de tränar sig i att respektera andras åsikter.

Materialet kan användas för elever i olika åldrar.

Vad får dina elever ut av arbetet med Livets lotteri?

  • Gemensam upplevelse kring ett angeläget tema där var och en får möjlighet att själv ta ställning
  • Inblick i livsvillkor från olika delar av världen och en djupare kunskap om förutsättningar och svårigheter som människor lever under.
  • Träning i förmågan att värdera, analysera och reflektera, vilket ger övning i det arbetssätt som krävs för högre betyg.

Materialet om Livets Lotteri

Bilaga som förklarar övningarna

Barns olika livsvillkor

Tänk om du föddes på nytt

Temauppgifter

Reflektion och eftertanke

Matematisk uppgift