Stärkt samarbete mellan skolan och socialtjänst

Ett bra samarbete mellan skolan och socialtjänst är avgörande för barns rätt till en uppväxt fri från våld. Här får ni konkret stöd för att bjuda in till ett möte med socialtjänsten och stärka ert samarbete.

En ökad samverkan mellan skola och socialtjänst kan leda till en ökad trygghet. Särskilt när det handlar om oro för att barn far illa. Boka gärna in möte med socialtjänsten för att prata om tillvägagångsätt, utmaningar och eventuella osäkerheter som ni i ert arbetslag upplever i er vardag.

Till er hjälp har vi tagit fram en checklista för ett möte med socialtjänsten och en brev- eller mailmall för att bjuda in till ett möte. Ladda ner Stärkt samarbete mellan skolan och socialtjänst (PDF). 

Till startsidan för Snacka tryggt