Det svåra samtalet

Rapporten "Det svåra samtalet" baseras på samtal till Orostelefonen om radikalisering med anhöriga, yrkesverksamma och andra viktiga vuxna under åren 2017-2020.

Utifrån hundratals samtal i 199 enskilda ärenden, där mer än hälften av ärendena rört barn och unga, belyser rapporten vikten av ett anhörigstöd i arbetet med att förebygga och motverka radikalisering hos barn och unga. Föräldrar uttrycker ofta en känsla av ensamhet och skam där Orostelefonen blir ett viktigt stöd.

Barnrättsperspektivet

Vi har genom åren sett brister i bemötandet av barn och unga som påverkats av hat- och våldsbudskap av vissa myndigheter och andra viktiga vuxna. Ett barnrättsperspektiv behöver integreras i dessa frågor utifrån att Barnkonventionen numera är lag i Sverige.

Rädda Barnens Orostelefon om radikalisering finansieras sedan 2020 av Center mot våldsbejakande extremism (CVE).

Det svåra samtalet

Här kan du ladda ner och läsa rapporten i sin helhet

Läs rapporten

Om Orostelefonen

Orostelefonen om radikalisering, är den enda nationella stödtelefonen riktad till anhöriga och andra viktiga vuxna som erbjuder ett professionellt samtalsstöd utifrån ett barnrättsperspektiv i frågor som rör radikalisering och hatbudskap.

När kan man ringa till Orostelefonen?

Med oss kan man prata om en oro för en person både innan och efter något har hänt. Det betyder att vi vill stötta och finnas där innan en person blir en del av en rörelse eller anammar en ideologi som förespråkar eller uppmuntrar till våld. Men vi finns också där för anhöriga eller andra viktiga vuxna som har någon i sin närhet som är medlem i en sådan rörelse eller för de personer som önskar lämna en sådan miljö. Till Orostelefonen kan man ringa varje vardag mellan klockan 9-12. Efter första samtalet kan vi ha samtalsstöd på andra tider och vi kan erbjuda stöd på flera olika språk.